O teh zadevah sem že večkrat pisal in opozarjal na posledice nestrokovnega dela. Na Tirolskem so že leta 1962 lastniki gozdov sporočili županstvu, da sami ne zmorejo počistiti gozda in naj to stori občina, ki je z občinskim gozdarjem in brezposelnimi delavci počistila gozdove. Delavci so za plačilo dobili drva, ki jim jih je dostavil Unimog. Tudi občinski reveži so prejeli pomoč iz tega fonda. Zadovoljni so bili vsi. Lastniki gozdov si morajo vzeti za zgled tujo prakso in od ceste odstraniti vse visoko drevje. Tako bodo prometne ceste bolj pregledne in varne.

Cesta na avstrijski strani Jezerskega je lepo urejena. Stičišče asfaltnih površin je skrbno zalito, zatlačeno in zaglajeno, da voda ne more v špranje, tam zamrzniti in rušiti cestišča. Tako smo v tujini delali že leta 1967. Obcestni kanalizacijski jaški niso redno čiščeni in ob večjem deževju voda poplavlja cesto in pločnike ter zaliva bližnje kleti. Cestni podvoz je bil do vrha poplavljen zaradi zasutih odtočnih kanalov še od zadnjega deževja.

Tudi šolske strehe veter odkriva predvsem zaradi napak pri gradnji. Teh ob tehničnem prevzemu ne ugotovijo, ker so prevzemi bolj politični kot strokovni. Ugotovljeno je bilo, da je napušč popustil, ker je manjkal vsak tretji žebelj in vetru zato ni bilo težko razkriti celotne strehe. Te nemarnosti sploh niso dali v zapisnik, ker sta bila investitor in graditelj iz iste politične stranke. V enem peskokopu so odobrili tehnični prevzem, navkljub temu, da direktor in tehnični vodja nista vedela, čemu služijo vgrajene elektromagnetne naprave. Zato so se stroji dve leti kvarili in lomili. Od krivcev nihče ni bil kaznovan. Krivdno je bil odpuščen le varnostnik, ki je opozoril na napako in povzročeno škodo.

Od slovenske pomladi sem pričakoval boljše medsebojne odnose in zavzeto plemenito delo za skupne dobrine. Tako pa gledamo, kako državna korupcija uničuje sadove dela stare generacije še iz časa socializma.

Frančišek Vrankar, Kranj