Zato je treba povedati, da spadajo Dravske elektrarne med tiste proizvajalce, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo vodne energije in s pomočjo sončne energije (ima že zgrajene in še predvideva gradnjo solarne elektrarne na pobočjih vodotokov, namenjenih HE). In sedaj želi vstopiti še na področje vetrnih elektrarn na primernih lokacijah. Torej ima vse kvalifikacije in želi svoje znanje nadgrajevati še na področju rabe vetrne energije. Pri njem zagotovo ne gre za lov na subvencije za tovrstno proizvodnjo in transferiranje tovrstnih finančnih sredstev tujim proizvajalcem.

Očitno gredo omenjenemu razpravljavcu »v nos« predvsem državne subvencije; predlagamo, da naj vpogleda, zakaj in kako je Borzen v preteklem letu izplačal pribl. 40 milijonov evrov subvencij lastnikom plinskih kogeneracij v Sloveniji (soproizvodnja električne in toplotne energije), ki so jo prejeli predvsem trgovci z zemeljskim plinom. Istočasno pa lahko naredi primerjavo, koliko CO2 se proizvede s plinsko kogeneracijo v primerjavi z vetrnico enake moči in kaj to pomeni za slovensko gospodarstvo.

Eno je tako imenovana »šank diskusija« brez znanja, s katero pogosto nastopa omenjeni razpravljavec v slovenski javnosti, druga zadeva pa je, kadar se v diskusiji uporablja domače znanje s souporabo tujega strokovnega znanja. Za omenjenega predavatelja na visoki strokovni ustanovi pa smo tudi že podali pisni predlog, da se ga onemogoči kot predavatelja našim študentom o možnostih rabe obnovljivih virov energije. Število postavljenih vetrnic po vsem svetu dokazuje, da je s takšno tehnologijo možno proizvajati električno energijo in da je ta tehnologija na pohodu.

Ob koncu moramo priznati, da takšni nasprotniki omogočajo razvoj tovrstne tehnologije in le-ta omogoča zmanjševanje vplivanja na podnebne spremembe.

Božo Dukić, Združenje za energetsko neodvisnost (ZENS)