Danes se je nadaljevalo sojenje ljubljanskemu zdravniku dr. Ivanu Radanu, ki mu tožilstvo očita štiri umore, ponarejanje listin, zlorabo uradnega položaja, neupravičeno slikovno snemanje in omogočanje uživanja prepovedanih drog. Ker avstrijski strokovnjak dr. Wolfgang Kröll še vedno ni dopolnil svojega izvedenskega mnenja, je predsednik petčlanskega senata, okrožni sodnik Martin Jančar, zgolj prebiral listinske dokaze iz sodnega spisa.

Gre za različne dopise, izjave in sklepe, ki so se do zdaj znašli v več tisoč strani debelem spisu. Med drugim je prebral pismi dveh bolnikov, ki sta, ko je afera v zvezi s sumljivimi smrtmi na intenzivnem oddelku nevrološke klinike UKC Ljubljana prišla na dan, pisala v znamenje podpore Radanu. »Tako strokovnega in človeškega zdravnika še nisem srečal,« ga je pohvalil eden. In kako mu je hvaležen za nesebično delo in trud, da ga je skupaj z drugim osebjem na oddelku »vrnil med žive«. Druga bolnica pa, da gre za najboljšega zdravnika, s katerim je imela opraviti v življenju – in teh je bilo veliko. Stara je več kot 30 let, od četrtega leta pa kronična bolnica. Kot je zapisala, ji je Radan »dobesedno rešil življenje«.

Vpliv kalija na EKG

Senatu zdaj ne preostane drugega, kot da čaka na Krölla. Kot je znano, je njegovo mnenje o Radanovem ravnanju v zvezi s štirimi za tožilstvo spornimi smrtmi pacientov precej razbremenilno. Drugačnega mnenja je dr. Mateja Lopuh, državna koordinatorica za razvoj paliativne oskrbe, ki je strokovna priča tožilstva, nima pa v tem primeru statusa sodne izvedenke. Tudi ko so ju pred časom soočili na prostoru za priče, sta ostala vsak na svojem bregu. Ena od spornih točk je vpliv kalija na EKG ob smrti bolnika. Po mnenju Krölla bi moral v tem primeru kazati le ravno črto in nobenih občasnih »električnih« trzljajev. Trditev je podkrepil z lastnimi izkušnjami, češ da je tako, kadar možgansko mrtvim darovalcem organov pred presaditvijo organov s kalijem ustavijo srce. Mnenje Lopuhove je drugačno, pri čemer se sklicuje na študijo usmrtitev s kalijem v ZDA, ki je po njenih besedah edina študija s tega ozkega področja. Senat se je odločil, da bo literaturo, na katero se je oprla (in s tem tudi tožilstvo) poslal Kröllu, hkrati pa tudi številne pisne pripombe, ki jih je na to literaturo dal Radan. Zdaj torej čakajo na izvedenčev komentar. Kröll je že pred časom predlagal, da bi bili v Nemčiji za namene raziskovanja vpliva aplikacije kalija na srce pripravljeni narediti poskus na prašiču. Odgovora, ali bo do tega poskusa dejansko prišlo, sodišče še ni dobilo.

Ko bo Kröll dopolnil izvedensko mnenje, bo senat lahko odločil o še nekaterih »odprtih« dokaznih predlogih. Na primer predlogu tožilstva, ki je glede omenjenega pacienta, za katerega naj bi bil usoden kalij, predlagala zaslišanje strokovnjaka za kardiologijo, v zvezi z drugo bolnico pa pridobitev mnenja onkohematologa. Sojenje se bo nadaljevalo 1. februarja.