Javnost je treba spomniti, da je Zavod za varstvo kulturne dediščine, območna enota Ljubljana (ZVKDSOE Ljubljana), na podlagi končnega poročila komisije za ovrednotenje arheoloških raziskav na območju tržnice, ki ga je podpisal tudi gospod Vičič, direktor Zavoda, 8. 12. 2015 izdal kulturnovarstvene pogoje. Pogoji dovoljujejo MOL gradnjo garaž le na območju atrija in slabo ohranjenega severnega trakta samostana ob Ljubljanici, kar zadostuje za približno 50 parkirnih prostorov na etažo (200 parkirnih prostorov v štirih etažah, zadnjo 3 metre pod gladino Ljubljanice); MOL se je na to pritožil, ministrstvo za kulturo pa je razveljavilo pogoje. ZVKDSOE Ljubljana je avgusta 2016 izdal nove pogoje, ki dovoljujejo odstranitev arheoloških ostankov vse do geološke osnove na celotnem, tudi na že raziskanem območju. MGML je izdelal načrt izkopavanj, ki naj bi trajala skoraj leto dni s 65 delavci, arheologi in strojno mehanizacijo. Vsakomur je jasno, da ne gre za arheološke raziskave, temveč, kot na Kongresnemu trgu, za kopanje gradbene jame.

In sedaj se MOL prostovoljno »preventivno« odmika od že odobrenih načrtov izkopavanj in pričakuje nove kulturnovarstvene pogoje in nov načrt izkopavanj?

Kulturnovarstveni pogoji so osnova za pričetek idejnega načrta in na te pogoje, kot je zapisano v članku, MOL še vedno čaka. Za začetek projektiranja za gradbeno dovoljenje je potrebno kulturnovarstveno soglasje, o katerem do danes ni sledu. To pa je potrebno za oceno gradbenih stroškov. Kako je torej mogoče oceniti vrednost gradnje 30,9 milijona evrov za projekt, za katerega naj ne bi bilo niti idejnega načrta projekta niti prometne študije in študije o potrebi po parkiriščih v podzemlju za upravno zgradbo, tržnice z obiskovalci in prebivalce Stare Ljubljane?

Več kot 10 odstotkov od ocenjene vrednosti izvedbe projekta so do danes iz občinskih sredstev že prejeli projektanti za projekte, ki jih lahko odnesejo le na odpad. Kaže, da se nepotrebno delo in s tem nepotrebni stroški, ki bremenijo občane, nadaljujejo.

ZVKDSOE Ljubljana ni meteorološka postaja, ki lahko spreminja mnenje in direktive iz dneva v dan. Je strokovna institucija, odgovorna za našo kulturno dediščino. Vse, kar ta institucija ve o arheologiji območja, je bilo znano že decembra 2015. Dodatne arheološke raziskave niso potrebne. Z že opravljenimi raziskavami in bogato arhivsko dokumentacijo frančiškanov je območje tržnice, kot pravijo arheologi sami, že sedaj najbolj raziskano arheološko področje v Ljubljani, z natančnim sodobnim tlorisom samostana in 17 grobnicami s seznamom 280 umrlih in tam pokopanih plemičev, oblastnikov in kulturnikov srednjeveške in novoveške Ljubljane. Če so potrebne še dodatne informacije, se lahko pridobijo brez izkopavanj z modernimi, bistveno cenejšimi arheološkimi metodami, ki ne poškodujejo arheološkega območja.

Pred delom arheologov bi občina morala pripraviti študijo o gradbeno-fizičnem stanju župnišča, semenišča in Plečnikovih arkad, je še zapisano v članku. Plečnikove arkade, grajene med drugo svetovno vojno, je bilo zaradi izpiranja temeljev podzemnega potoka izpod grajskega hriba treba sanirati le dobro desetletje po zgraditvi. Izpiranje in s tem posedanje arkad se kljub sanaciji nadaljuje. Potreben je le sprehod v kleti Plečnikovih arkad ob Ljubljanici, posebno v bližini steklene brvi, pa tudi v prizemlju, da opazimo stare zamazane in nove razpoke, ne samo v tleh in na balustradi, temveč tudi v stebrih arkad.

Kakor na Plečnikovih arkadah bo treba tudi v bodoče sanirati posledice delovanja podtalnice na uršulinski cerkvi, saj kozmetično pokrite razpoke ne odpravljajo vzrokov poškodb, nastalih predvsem zaradi gradnje v neposredni bližini spomeniško zavarovanih zgradb. Vse je že znano in zapisano v kronološkem zapisu težav pri gradnji in o potresnih poškodbah cerkve, ki do danes niso sanirane. Od župana seveda ne moremo pričakovati, da bi sam prebiral stare dokumente, ima pa štab »najboljših strokovnjakov«, ki bi mu morali podati iskreno strokovno mnenje in ga posvariti že pred pričetkom del, da se prepreči milijonska škoda, ki jo je mogoče predvideti in lahko traja desetletja.

Milan Kovač, u.d.i.a. Peter Kerševan, u.d.i.a.