V letu 2018 ostajamo naklonjeni delniškim trgom, saj bomo po našem mnenju priča nadaljevanju trenda gospodarske rasti in tudi rasti rezultatov poslovanja podjetij. Glede na že zdaj visoka vrednotenja delnic ni smiselno računati na rast cen delnic zaradi ekspanzije cenovnih kazalnikov, kljub vsemu pa bi bila lahko rast cen delnic podprta z boljšimi rezultati poslovanja podjetij.