Predlog prinaša implementacijo določb direktiv s področja vozil, in sicer o rednih tehničnih pregledih, o dokumentih za registracijo in o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil. Predlog zakona po navedbah vlade tudi celovito ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, za njihovo registracijo in njihovo udeležbo v cestnem prometu ter za vodenje zbirk podatkov o vozilih. Zakon pristojnost za operativno izvajanje nalog in strokovni nadzor podeljuje javni agenciji za varnost prometa, pristojnost inšpekcijskega nadzora pa v veliki meri inšpektoratu za infrastrukturo.

»Zakon celovito ureja pogoje za dajanje motornih in priklopnih vozil na trg, za njihovo registracijo, za udeležbo v prometu in za vodenje zbirk o registraciji vozil,« je pojasnil Bojan Krajnc (SMC). »Zakon je nujen, ker je sedanji zastarel, hkrati pa je potrebna uskladitev z evropskim pravnim redom, javni agenciji za varnost prometa pa je treba povečati pristojnosti,« pa je poudaril Jan Škobrne (SD) in dodal: »Upam, da bo to povečalo varnost v prometu.«