Ureditev mestne tržnice je projekt, ki ga je ptujska mestna občina pripravljala dlje časa. Uradno se je začel julija lani, ko so objavili javni natečaj. »Rešitve, ki smo jih dobili, so predvidele odstranitev sedmih katalp, saj drugače nova ureditev ne bi bila funkcionalna, hkrati smo predvideli zasaditev 14 novih dreves, a v drugačni postavitvi,« odgovarjajo na ptujski občini. Poudarjajo, da pri urejanju tržnice nikoli ni bil motiv odstranjevanje dreves, temveč sta bili v ospredju ureditev prostora in hkrati ozelenitev.

Julija so predvideno ureditev predstavili mestnim svetnikom in ti niso imeli pripomb. »Ta težava se je pojavila šele po javnih razpravah, predstavljenih prilagoditvah in potrditvi mestnega sveta,« pojasnjujejo na občini, kjer so zaradi dvoma, ki se je pojavil v delu javnosti, oktobra o nujnosti odstranjevanja dreves naročili tudi strokovno mnenje.

Tega je pripravil Matjaž Mastnak, eden vodilnih strokovnjakov za dendrologijo iz Arboretuma Volčji Potok. »To mnenje je edino, ki smo ga naročili in posredovali mestnim svetnikom,« povedo na občini. Izdelano pa je bilo še eno mnenje zaradi potreb umeščanja urbane opreme v ta javni prostor. »Za to je bil opravljen hiter pregled stanja dreves. Poskušali smo pridobiti dovoljenje naročnika za objavo mnenja, vendar se s tem ni strinjal. Poudarjamo, da nobeno od teh mnenj ni bilo del projekta ureditve mestne tržnice. Preprosto zato, ker funkcionalnost tega prostora ni predvidela dreves tam, kjer so zdaj, temveč 14 novih dreves, ki bi zavzela druge položaje na tržnici,« še povedo na občini.

Peticijo poslali svetnikom

Na drugi strani se proti sečnji dreves ves čas zavzema Samo M. Strelec, znani režiser in kulturnik, ustanovili so tudi civilno iniciativo za ohranitev dreves. Pod peticijo se je podpisalo več kot 4250 ljudi, akcijo so še pospešili v teh dneh, saj je v javnost pricurljala neuradna informacija, da bodo drevesa gotovo padla še pred letošnjim zadnjim zasedanjem mestnega sveta, napovedanim za 18. december.

Tega nam na občini niso niti potrdili niti zanikali. Kot pravi Strelec, jim na občini niso prisluhnili in poskušali najti ustrezne rešitve. Na občini pa vztrajajo, da drevesa tam, kjer so, ne morejo ostati. »Lahko jih obrežemo – da bodo varna za mimoidoče, hkrati pa neugledna in nefunkcionalna – ali pa se lotimo projekta, ki poleg štirih milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev prinaša celostno ureditev tega prostora, skupaj s prenovo komunalne in vodovodne infrastrukture, večjo površino za pešce, kolesarje, prostor za druženje, trženje in tudi nova drevesa,« pravijo na občini. In dodajajo, da se ves čas usklajujejo tudi z zavodom za varstvo kulturne dediščine.

»Za trg imamo pridobljene kulturnovarstvene pogoje, ti so pri izdelavi tudi upoštevani. Ker projektna dokumentacija še ni dokončno izdelana, še nismo prejeli formalnega soglasja za novo ureditev trga,« priznavajo na občini, ki jo vodi župan Milan Senčar. Ker se ta na peticijo več kot dva meseca ni odzval, jo je Samo M. Strelec osebno naslovil na vse svetnike. »Naši sosedje, someščani, ki smo jih izvolili v mestni svet, zdaj lahko opravijo delo, za katerega smo jih izvolili, in v našem imenu odločajo o naših skupnih stvareh ter zastopajo javni interes,« meni Strelec, ki je skupaj s še nekaterimi občani županu poslal zahtevo, naj občina za katalpe naroči še drugo in tretjo stopnjo strokovnega arborističnega mnenja.