Družbeniki Javnega holdinga Ljubljana so pohiteli in Zdenki Grozde, ki družbo vodi že od leta 2003, podelili nov petletni mandat, teči bo začel aprila prihodnje leto. Grozdetova velja za eno najtesnejših sodelavk župana Zorana Jankovića, ki ima glede na 87-odstotni lastniški delež Ljubljane v holdingu glavno besedo. Grozdetova je že po študiju na pravni fakulteti začela delati na ljubljanski občini oziroma takrat še občini Ljubljana Center, nato na stanovanjskem skladu ljubljanskih občin in na ministrstvu za promet, kjer je opravljala dela podsekretarke v pravni službi. V MOL je bila za časa županje Vike Potočnik pravna svetovalka v oddelku za gospodarjenje s poslovnimi prostori in namestnica vodje kabineta županje. Lani je na direktorskem položaju v holdingu zaslužila skoraj 9000 evrov bruto na mesec ali še enkrat toliko, kot je zaslužil Janković.

Snaga z izgubo, a ne povedo, kolikšno

Družbeniki holdinga so včeraj potrdili poslovne načrte javnih podjetij za prihodnje leto. Prav vsa naj bi poslovala pozitivno: Javni holding Ljubljana načrtuje več kot štiri milijone evrov dobička, Vodovod-Kanalizacija 40.000 evrov, Energetika 203.000 evrov, LPP 28.000 evrov ter Snaga 4000 evrov. Prav poslovni izid Snage je najbolj negotov, saj se družba spopada s težavami pri prodaji v gorivo predelanih odpadkov iz regijskega centra na Barju, ki je tudi dolgo deloval precej pod svojimi zmogljivostmi. To se je letos postopoma izboljševalo s pridružitvijo več občin, ki so se odločile voziti odpadke v Ljubljano. Snaga je edino javno podjetje v holdingu, ki je v obdobju od januarja do novembra letos poslovalo z izgubo. Na informacijo, koliko ta znaša, še čakamo, saj podatka v sporočilu za javnost niso razkrili. Snaga je prejšnje leto končala z dvema milijonoma izgube, ob letošnjem polletju je je imela kar 4,2 milijona evrov.

V poslovnih načrtih javna podjetja predvidevajo za 57,5 milijona evrov naložb. Največ lastnih sredstev bo za naložbe v letu 2018 namenila Energetika Ljubljana, in sicer 29,1 milijona evrov, družba Vodovod-Kanalizacija 10,9 milijona evrov, Ljubljanski potniški promet 7,2 milijona evrov, Snaga 6,7 milijona evrov in Javni holding 9000 evrov.

V Vodovodu-Kanalizaciji bodo v prihodnjem letu v omrežje vložili 8,3 milijona evrov, 2,6 milijona evrov pa za razvojne projekte. »Po odobritvi velikega kohezijskega projekta za odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja v skupni vrednosti 111,2 milijona evrov so bile pogodbe za prvo fazo projekta, ki predvideva nadgradnjo sistema odvajanja komunalne odpadne vode v občinah Medvode in Vodice ter gradnjo povezovalnega kanala C0 v ljubljanski mestni občini, in drugo fazo projekta, ki predvideva gradnjo tretje faze centralne čistilne naprave v Ljubljani, podpisane novembra 2017. V prihodnjem letu bomo pospešeno nadaljevali aktivnosti za začetek del in dograditev kanalizacijskega omrežja,« so napovedali v holdingu.

Novi avtobusi na metan

Pomembno leto čaka tudi Energetiko, ki je konec oktobra objavila razpis za plinsko-parno enoto, ki bo po letu 2020 nadomestila najstarejša bloka na premog v termoelektrarni-toplarni v Mostah. Projekt je ocenjen na 127,7 milijona evrov, družba naj bi ga financirala z dolgoročnim posojilom. Za vzdrževanje omrežja bo družba v letu 2018 namenila 10,2 milijona evrov sredstev, od tega glavnino za obnovo energetskih virov in omrežij, dodatnih 18,9 milijona pa za razvojne projekte.

V Ljubljanskem potniškem prometu nameravajo v prihodnjem letu skoraj pet milijonov evrov vložiti v nove hibridne avtobuse na metan, tako za mestni kot medkrajevni potniški promet. V družbi pričakujejo, da se bo z nadaljevanjem projekta integriranega javnega prevoza potnikov, ki so ga septembra 2016 začeli z uvedbo enotne šolske vozovnice, povečal delež potovanj z javnim prevozom.