Zaradi sklepa občinskega sveta (OS) občine Vrhnika z dne 30. maja 2017 je Kemis v nezavidljivem položaju, saj OS zahteva, da se Kemis premesti na drugo lokacijo zunaj občine Vrhnika. Kdo pa želi imeti nevarne, kot vidimo, celo samovžigalne odpadke v svojem okolju?

Direktor Kemisa pridno lobira pri svetnikih, da bi se premislili in dvignili roko za Kemis na Vrhniki. No, mene kot občinskega svetnika ne more prepričati, tudi ne dr. Branka Stanovnika, profesorja, vrhunskega kemika, akademika, častnega občana Vrhnike, saj ima Vrhnika že tako preveč od države vsiljenih nevarnosti. Kot mi je povedal dr. Stanovnik, se je direktor Nanut oglasil tudi pri njem na fakulteti in poskušal vplivati na njegovo znano stališče »ne Kemisu«, pa ga je doktor vprašal, ali bi on rad imel svoj dom ob pogorišču Kemisa.

Občina Vrhnika ima tri organe oblasti: župana, občinski svet in nadzorni odbor. Občinski svet je že sprejel sklep, da Kemis na Vrhniki nima kaj početi. Mnenja nadzornega odbora v zvezi s Kemisom še nisem videl. Župan pa pravi, da mora delati po uradni dolžnosti, kar mu naloži občinski svet. In prav glede njegovega dela po uradni dolžnosti je znana odvetniška pisarna Starman-Velkaverh izdelala pravno mnenje s področja »okoljevarstvenih predpisov v zvezi z objektom Kemis, d. o. o., ter pravne možnosti občine Vrhnike in posameznikov v primeru ugotovljenih kršitev«. Ko preberem pravno mnenje, menim, da je implementacija sklepa občinskega sveta možna.

Z vrhniškim poslancem in podpredsednikom državnega zbora Primožem Hainzem sva se v osnovni šoli Ivana Cankarja pred mesecem dni udeležila slovenskega zajtrka. Prijazna ravnateljica nama je organizirala zajtrk v 3. a razredu. Veliko smo govorili o zdravi prehrani, slovenskem medu, čebelarstvu. Prešli smo tudi na okolje. Začeli smo se pogovarjati o Kemisu. Neverjetno, koliko otroci, stari okoli osem let, vedo o resnih, vsakodnevnih stvareh. Neki fantek v ozadju je vseskozi dvigoval roko in komentiral to in ono. Zopet dvigne roko in kot iz topa izstreli: V Kemisu je bila sabotaža. Je bila? Je bil to najcenejši izvoz nevarnih odpadkov, sva se vprašala, ko sva odkorakala iz šole?

Vid Drašček, Vrhnika