Zaradi hitre rasti prodajnih cen in zamude pri zvišanju cen surovin se je dobičkonosna marža pigmenta opazno izboljšala. Povpraševanje po titanovem dioksidu ostaja ob koncu leta veliko, medtem ko so proizvodne zmogljivosti v svetu omejene, hkrati pa tudi zaloge pri proizvajalcih in kupcih ostajajo na rekordno nizkih ravneh. V Cinkarni pričakujejo, da se bo rast prodajnih cen pigmenta ob rasti cen titanonosnih surovin po sicer položnejši krivulji nadaljevala tudi prihodnje leto. Podjetje napoveduje, da bodo pritiske dvigovanja nabavnih cen surovin blažili s preizkušanjem in potrjevanjem novih surovinskih virov, optimiziranjem surovinske mešanice ter krepitvijo sodelovanja z dobavitelji in razvojem novih nabavnih poti. Zaradi višjih povprečnih cen titanovega dioksida v Cinkarni načrtujejo za prihodnje leto 199,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za šest odstotkov več, kot naj bi jih dosegli letos. Načrtovani čisti poslovni izid za leto 2018 znaša 32,6 milijona evrov čistega dobička. Pri čemer obsega aktualna ocena poslovnega izida za leto 2017 pričakovanih 28,2 milijona evrov čistega dobička. Ta naj bi se prihodnje leto povečal za 16 odstotkov, predvsem zaradi izboljšanja povprečnih prodajnih marž oziroma v povprečju boljšega razmerja med nabavnimi in prodajnimi cenami programa pigmenta titanovega dioksida. To pomeni, da v Cinkarni Celje za prihodnje leto načrtujejo 40 evrov čistega dobička na delnico. Tako pri trenutni tržni ceni delnice Cinkarne 200 evrov znaša kazalnik P/E (razmerje med tržno ceno delnice in čistim dobičkom) pet.