Naziv častna meščanka in častni meščan lahko prejmejo meščani z izjemnimi dosežki življenjskega dela, ki jih med drugim odlikujejo »vizionarstvo, odličnost, dobrobit, sodelovalnost ali skrb za blaginjo v Mestni občini Ljubljana«. V letu 2017 sta častna meščana postala Jože Mermal in Anica Mikuš Kos, medtem ko sta naziv leta 2016 prejela Ciril Zlobec in Jelka Reichman. Nagrado glavnega mesta lahko prejmejo posamezniki, izjemoma pa tudi skupine, ki so prispevali k razvoju, ugledu in dobrobiti ljubljanske občine ter k prepoznavnosti mesta doma in v tujini. Rok za prijavo kandidatov za nagrado ali plaketo glavnega mesta je 31. januar, rok za prijavo kandidatov za naziv častnega meščana ali meščanke pa 31. marec.