Po končani volilni kampanji je Možina kramljal z intervjuvancem ter mu omogočil nadaljevanje politične propagande v nasprotju z zakonom. Pri tem je Možina marsikaj »pozabil« vprašati intervjuvanca. Na primer: Kako komentira objavljene dokumente o trgovini z orožjem? Kje je uplenjeni denar? Kdo je odgovoren za smrt Tonija Mrlaka? Kdo je odgovoren za ukaz za napad na kasarne JLA v Sloveniji, ki bi lahko pripeljal do nevarnega stopnjevanja vojne za osamosvojitev in velikega števila žrtev? Kje je podkupnina za Patrio, ki je po sodbi avstrijskega sodišča prišla v Slovenijo, pa potem čudežno poniknila? Od kod denar SDS za drage volilne kampanje? Od kod se financirajo propagandni »mediji«, polni lažnih novic in sovražnega govora, ki jih izdaja SDS ali »neznani izdajatelji«? Ali ne gre pri tem za propagandno manipulacijo »zvestih« članov in privržencev stranke? Kako se sooča z odgovornostjo za »esdeesove kadre«, ki so naredili veliko gospodarsko škodo (Intereuropa, Delo Revije, NKBM, Istrabenz…) ter so v kazenskih postopkih zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja? Zakaj je vlada pod vodstvom SDS enormno zadolžila Republiko Slovenijo in kje je ta denar? Kaj se je tajno dogovarjal z Ivom Sanaderjem? Kako lahko zahteva odškodnino za zapor, čeprav se postopek v zvezi s Patrio ni končal z oprostilno sodbo, temveč z zastaranjem? Je pravi cilj desetine neuspešnih interpelacij SDS ovirati vlado in državni zbor pri rednem delu? Kako intervjuvanec komentira izjavo nekdanjega člana SDS in poslanca, da o nekaterih stvareh raje ne bi govoril, ker bi rad umrl naravne smrti? Zakaj se izogiba vročitvi pošte s sodišč, a ni to nespoštovanje pravne države? Kakšen je njegov odstotek navzočnosti na sejah DZ in njegovih delovnih teles? Kako najde čas za golf v eksotičnih krajih ter od kod mu denar za draga potovanja? Kako bi lahko, ob vseh bremenih (skoraj gotovo dokumentiranih od tujih obveščevalnih služb), zastopal interese Slovenije v EU in v odnosu do sosednjih držav? Zakaj SDS skuša očrniti slovenske kandidate za mednarodne položaje (Peterle, Türk, Klemenčič, Kocijančič, Bratušek, Betetto, Bošnjak, Čeferin…)? Ali so eden od vzrokov za volilno abstinenco neplodne politične razprtije, ki jih sproža SDS?

Možina je na koncu postavil vprašanje, »kako lahko ob vsem tem vzdržite v politiki«, ki bi lahko bilo pravo, če bi ga pošteno podkrepil. Kako lahko intervjuvanec vztraja kot predsednik stranke in poslanec ob sumu, da je sodeloval pri trgovini z orožjem, pri korupciji, ob nepojasnjenem izvoru premoženja, nepotizmu, soodgovornosti za tajkunske kraje, ponarejanju listin, ob tem, da intelektualni del zapušča njegovo stranko, da prav nobena od parlamentarnih strank ni pripravljena sodelovati z njim pri prihodnjih vladnih koalicijah…

Možina s svojim neprofesionalnim nastopom ne preseneča. A kako sta lahko odgovorna urednica in direktorica TVS dopustili takšno zlorabo javne televizije? Kako bosta ukrepala generalni direktor in programski svet RTVS?

Darko Kastelic, član Društva SRP