Navedbe novinarja so korektne v delu, kjer navaja, da je svet zavoda Šouhostel dal pozitivno mnenje (korespondenčna seja 22. julija 2016) k prijavi družbe TJ, d. o. o., katere lastnik je direktor zavoda Šouhostel Tomaž Juvan, na razpis ŠOU v Ljubljani za prodajo ustanoviteljskega deleža Zavoda Šouhostel. Vendar na tej točki sploh ni bilo odločeno, da se gre v prodajo. Obstajala je tudi možnost, da ŠOU v Ljubljani Zavod Šouhostel pripoji ŠOU v Ljubljani kot ustanovitelju in bi postal Zavod Šouhostel organizacijsko del ŠOU v Ljubljani, kot je to na primer Radio Študent.

V zvezi s sklepom, da svet Zavoda Šouhostel soglaša s prenosom vseh ustanoviteljskih pravic in obveznosti do Zavoda Šouhostel, ustanovitelja ŠOU v Ljubljani, na prevzemnika oziroma novega ustanovitelja družbo TJ, d. o. o., pa sem gospodu Andreju Klasincu, direktorju ŠOU v Ljubljani in predsedniku sveta Zavoda Šouhstel, posredovala elektronsko sporočilo, v katerem sem navedla, da se ne strinjam s tem, da se o takšni zadevi glasuje na korespondenčni seji, in to brez vseh relevantnih podatkov, da nam ni znano, kaj je predmet prenosa, kaj obsegajo ustanoviteljske pravice in obveznosti, ter prosila za posredovanje podatkov, ki so predmet prenosa/prevzema v tem konkretnem pravnem poslu.

Glasovanja sem se vzdržala, ker nisem imela podlage, da se do predlaganega sklepa sploh lahko opredelim. Kot članica sveta nisem bila seznanjena z vsebino pravnega posla, h kateremu naj bi podala soglasje, zato tudi nisem glasovala. Interpretacija novinarja Rožmana je v tem delu napačna in nedopustna, ko moje elektronsko sporočilo razume kot »tihi pristanek/soglasje« k predmetni prodaji. Če bi glasovala, bi to naredila tako, da bi ali oddala glas za ali proti, nisem pa storila ne enega ne drugega.

Ker je Zavod Šouhostel zasebni zavod in ga je ustanovila ŠOU v Ljubljani, Mestna občina Ljubljana prek predstavnikov v svetu zavoda ni mogla imeti neposrednega vpliva na odločitev lastnika. Zato je izpostavljanje tega, kako je kdo glasoval, s strani novinarja oziroma gospoda Rožiča skrajno nekorektno, ker v nobenem primeru to ne bi vplivalo na končni rezultat.

Nina Markoli

oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL