Miro Cerar se je o tej temi pogovarjal z ministrico Ireno Majcen, z okoljskega ministrstva so mu posredovali tudi poročilo o izdaji okoljevarstvenega soglasja za BŠP, v katerem so med drugim navedli, da agencija ob izdaji soglasja ni ugotovila skladnosti projekta z odlokom o razglasitvi del arhitekta Jožeta Plečnika za kulturne spomenike državnega pomena.

Premier je ocenil, da postopki v tej zadevi trajajo nerazumno dolgo, in Majcnovo pozval, naj pristojni strokovnjaki nemudoma preučijo vse pravne možnosti za pospešitev in končanje postopkov.

Spomnimo, Arso je v ponovnem postopku aprila letos izdal okoljevarstveno soglasje, vendar so se stranski udeleženci pritožili, državni pravobranilec pa je vložil pritožbo zaradi neskladnosti projekta z veljavnimi predpisi na področju varovanja kulturne dediščine.

Ministrstvo za okolje in prostor je nato 13. novembra okoljevarstveno soglasje odpravilo ter zadevo vrnilo na Arso, ki mora zdaj znova odločiti o posegih, ki jih predvideva projekt Joca Pečečnika na lokaciji Plečnikovega stadiona.