Inšpektorat za okolje in prostor je ta teden objavil novo javno naročilo. Išče podjetje, ki bi za najugodnejšo ceno prevzelo, odpeljalo in predelalo 8000 ton celih in že zmletih pnevmatik, ki že skoraj desetletje ležijo v gramoznici v Lovrencu na Dravskem polju. V njej je do hudega požara julija 2008 obratovalo odlagališče odpadnih gum, ki ga je upravljalo majšperško podjetje Albin Promotion.

Slovenija s tem javnim naročilom izpolnjuje obveznosti iz evropskih direktiv in iz razsodbe sodišča EU. Spomnimo: zaradi odlagališča v občini Kidričevo je evropska komisija marca 2016 vložila tožbo proti Sloveniji. Sodišče EU je aprila letos ugotovilo kršitev direktive o odpadkih in o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Sodišče sicer ni oglobilo Slovenije, če pa država ne bo v primernem času sanirala gramoznice, ima komisija možnost začeti nov postopek in izdati nov uradni opomin, nato pa zadevo ponovno predati sodišču EU in zahtevati plačila denarne kazni.

Preizkušanje potrpežljivosti evropske komisije

Sodišče ni opredelilo roka sankcije. Vsekakor pa bo morala evropska komisija pokazati precej potrpežljivosti. Ko bo udejanjen naročen odvoz 8000 ton gum, Slovenija namreč še zmeraj ne bo izpolnila svoje obveznosti, saj ji bo takrat uspelo odstraniti približno 38.000 od skupno približno 44.000 ton v gramoznici odloženih gum.

Podjetje Albin Promotion iz Majšperka je leta 2006 pridobilo dovoljenje za urejanje močno onesnažene gramoznice, ki je v lasti občine Kidričevo in leži na vodovarstvenem območju. V njej je podjetje do požara 17. julija 2008 kopičilo odpadne pnevmatike in z mletimi zasipavalo prazno jamo. Albin Promotionu ni uspelo nikoli končati projekta, občina je namreč po požaru prekinila najemno pogodbo, država pa je leta 2012 dokončno razveljavila gradbeno dovoljenje, kar je izničilo tudi veljavnost okoljevarstvenega dovoljenja. Po odločbi okoljskega inšpektorja bi moral Albin Promotion najkasneje do konca januarja 2013 odstraniti vseh 48.180 ton odpadnih gum. Direktor in lastnik Albin Brencl se je na vse inšpekcijske odločbe neuspešno pritožil, odgovornost za sanacijo pa vztrajno zavračal. Z odškodninsko tožbo v višini 6,5 milijona evrov pa je pogorel tako na okrajnem kot tudi na višjem ljubljanskem sodišču.

Dogajanje na Dravskem polju je budno spremljala evropska komisija. Od leta 2012 je opominjala pristojne, da so se preveč ležerno lotili odvažanja gum. Ultimata, da mora biti sanacija končana najkasneje do 21. maja 2013, Slovenija ni spoštovala. Evropska komisija je zato ocenila, da je čakala dovolj dolgo, in je vložila tožbo na sodišče EU v Luksemburgu.

Sanacija doslej stala 2,3 milijona evrov

Inšpektorat za okolje in prostor, ki od leta 2013 vodi sanacijo gramoznice, je za dela doslej odštel 2,3 milijona evrov. Celotni strošek sanacije namerava država izterjati od Brenclovega podjetja. V tej nameri pa doslej ni bila kaj prida uspešna. »Furs je od podjetja Albin Promotion izterjal 26.698,31 evra,« razkriva ministrstvo za okolje in prostor.

Potencialni ponudniki prevzema, odvoza in predelave 8000 ton gum morajo ponudbo oddati do 15. januarja, še piše v objavi javnega naročila. Inšpektorat v razpisni dokumentaciji razkriva, da so med odložene avtomobilske gume pomešane tudi odpadne gume tovornjakov, delovnih strojev in viličarjev, pa tudi odpadna guma iz pridobivanja tehnične gume z vulkanizacijo, zračnice in drugi odpadki.