Trinajst prestižnih ročnih ur v skupni vrednosti 99.500 evrov bo 22. decembra mogoče kupiti na javni dražbi v prostorih mariborskega finančnega urada. Uslužbenci mobilnih enot so jih zasegli državljanu države zunaj EU, ki jih je poskušal pretihotapiti skrite v avtu. Na najvišjo vrednost je ocenjena ura znamke Daniel Roth – 18.000 evrov. Sledijo ji ura patek philippe z izhodiščno ceno 13.500 evrov, na tisočaka manj ocenjeni rolex in tako naprej vse do »zgolj« 1500 evrov vrednega zenitha. Natančen seznam s fotografijami in opisi je objavljen na spletni strani finančne uprave. Ekspertizo oziroma oceno zaseženih ur je opravilo ljubljansko podjetje Malalan, ki potrjuje njihovo originalnost, brezhibno delovanje in ohranjenost.

Ne ukradene ne ponarejene

Ure si je mogoče ogledati v času uradnih ur do 22. decembra. Pred začetkom dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument zavarovanja plačila varščine, ki znaša 10 odstotkov izklicne cene posamezne ure. Najboljši ponudnik bo lahko kupljeno prevzel takoj po plačilu kupnine. Od dosežene prodajne cene je treba plačati carino (0,8 evra na kos) in 22-odstotni davek na dodano vrednost.

Kot nam je pojasnil Stojan Glavač s Finančne uprave RS, morajo v primerih tako zaseženih predmetov najprej preveriti, ali so bili morda ukradeni. Povezujejo se z različnimi institucijami, med drugim Interpolom. Če se izkaže, da niso, in če ni neizpodbitnih dokazov o tem, kdo je lastnik, jih prodajo na javni dražbi.

Pred tem je treba tudi preveriti, ali gre morda za ponaredke. Vsi ponarejeni predmeti gredo namreč v uničenje. »Večino ponaredkov dobimo s poštnimi pošiljkami, najpogosteje oblačila, obutev, tudi ure,« nam je razložil Glavač in dodal, da jih pogosto sprašujejo, zakaj ponaredkov ne dajo raje na primer Rdečemu križu. »Takšen predmet je lahko škodljiv telesu, lahko je, denimo, škodljiva barva v tekstilu. In tisti, ki bi ga dobil, bi ga spet lahko prodal naprej in mi ne bi dosegli nič,« je povedal sogovornik.

Vse prodajo

Glavnina predmetov, ki jih Furs prodaja na javnih dražbah, so sicer zarubljena sredstva v postopkih davčne izvršbe. Pri davčnih dolžnikih najprej posežejo po denarnih sredstvih, če pa teh ni (dovolj), sledi premično premoženje. »Prevladujejo avtomobili. Ljudje jih najpogosteje imajo, najlažje jih je zarubiti, oceniti in prodati. Podjetjem pa na primer rubimo trgovsko blago, na dražbah smo prodajali tudi že letala, različne stroje, gradbeno mehanizacijo…« je povedal Glavač. Tretji sklop predmetov, ki so na voljo na dražbah, pa so predmeti, zaseženi ob prometnih prekrških: »Ena od kazni za hujše prometne prekrške je tudi zaseg vozila. Tudi za te primere je zadolžen Furs.«

In kakšen je odziv? »Čisto vse prodamo. Če ne na prvi dražbi, pa na drugi, kjer ceno lahko spustimo do polovice,« nam je povedal Glavač. Furs oklice objavlja na spletu. V tem mesecu bodo na primer poleg ur prodajali tudi kar nekaj osebnih avtov različnih znamk, tovornjaka vlačilca, zaloge športne obutve, tekstila in opreme, linijo za osnovno barvanje, sušilnico za les in dvostranski čepilni stroj.