»To je prvi december po devetih letih, ko komunalna podjetja nimajo težav z oddajanjem odpadne embalaže pooblaščenim družbam,« je zadovoljen direktor Zbornice komunalnega gospodarstva pri GZS Sebastijan Zupanc. Težave so po njegovih besedah začele izginjati po spremembi embalažne uredbe julija letos, s katero je vlada vendarle uvedla 4000 evrov denarne kazni za tiste pooblaščene družbe za ravnanje z odpadno embalažo (DROE), ki z dvorišč komunalnih podjetij ne odvažajo redno vse embalaže, kot jim narekujejo predpisi.

Takšni družbi lahko okoljska inšpekcija v skrajnem primeru po novem odvzame tudi okoljevarstveno dovoljenje, ki je pogoj za opravljanje dejavnosti, Zupanc našteva poleti sprejete rešilne ukrepe in omenja še natančnejšo opredelitev pojma redno odvažanje.

»Po prejšnji uredbi je morala DROE v tekočem letu prevzeti odpadno embalažo v deležu, kot ga je s sklepom določila vlada, kar je pomenilo, da nadzor nad dejanskim prevzemanjem embalaže ni bil možen pred iztekom leta, in tako se je posamezna DROE lahko celo leto izgovarjala, da bo do zadnjega decembra predpisan delež že nekako odpeljala. Po novi uredbi morajo DROE odpadno embalažo prevzemati po deležih redno mesečno oziroma najkasneje v sedmih dneh od poziva komunalnega podjetja, ki odpadno embalažo zbira,« Zupanc pojasnjuje razliko.

Ob tem pozdravlja uvedbo avtomatičnega obveščanja okoljske inšpekcije, ko zaloge odpadne embalaže pri komunalnih podjetjih presežejo 80 odstotkov njihovih skladiščnih zmogljivosti, in vzpostavitev zahteve, da DROE v takšnih primerih najkasneje v dveh delovnih dneh odpeljejo skladiščene količine. »Pozitivna novost je tudi ta, da morajo zbiralci odpadne embalaže najkasneje do desetega dne v mesecu okoljski inšpekciji in vsem DROE poročati o količinah zbrane in predane odpadne embalaže v preteklem mesecu. Inšpektorji so tako tekoče obveščeni o morebitnih zapletih in lahko takoj ukrepajo zoper kršitelja,« še navaja Zupanc. mk