»Naša panoga ima velik potencial,« je prepričana Polona Dolenec, izvršna direktorica žalskega podjetja Grafo Lit, ki je zadnjih pet let redno na seznamu 500 najhitreje rastočih slovenskih podjetij po indeksu rasti prodaje. Grafo Lit, ki ga je leta 1991 ustanovil letos preminuli Nenad Novakovič, je eno tistih podjetij, kjer so vodenje zelo uspešno predali drugi generaciji. Pod taktirko sina in sedaj edinega lastnika Sergeja Novakoviča se podjetje, ki je eden vodilnih dobaviteljev papirja, kartonov in grafičnih materialov na področju srednje in južne Evrope, namreč izjemno hitro širi.

»Novakovič je pravi vizionar in za prihodnost se nam res ni treba bati. Lastnik se zaveda, da se je treba ves čas prilagajati spremembam na trgu, tudi zato je Grafo Lit zelo uspešno prestal zanj najglobljo krizo leta 2007,« pripoveduje Polona Dolenec, ki se je ekipi pridružila aprila letos. V Skupini Grafo Lit so hčerinska podjetja na Hrvaškem, v Srbiji, Italiji in na Madžarskem ter prodajne pisarne na Poljskem, Češkem, v Barceloni v Španiji, ki pokriva kupce v severni Afriki in Srednji Ameriki, ter v Linzu v Avstriji.

Rast kljub konkurenci

»Na avstrijskem trgu, kjer je center naše konkurence, dobro prodajamo in v prihodnjem letu pričakujemo veliko rast. Skupina bo letos ustvarila od 42 do 45 milijonov evrov skupnih prihodkov, od tega slovenski Grafo Lit, ki trenutno zaposluje 25 sodelavcev, dobrih 27 milijonov,« našteva Dolenčeva. Še leta 2012, na primer, je podjetje ustvarilo 11,8 milijona evrov prihodkov od prodaje.

Podjetju uspe vsako petletko obseg prodaje podvojiti, zato že načrtujejo širitev predvsem skladiščnih prostorov neposredno ob sedanjem skladišču v Vrbju pri Žalcu. Zapletov in nepotrebnega časovnega zavlačevanja ne pričakujejo, saj ima občina posluh za potrebe gospodarstva in je sprememba občinskih prostorskih načrtov že potrjena. Podjetje bo poskrbelo tudi za asfaltiranje ceste, ki bo razbremenila promet v spalnem naselju, prispevali bodo tudi del sredstev za gradnjo športnorekreacijskega parka v bližini.

Zelo ambiciozne napovedi

S prodajo papirja za tiskarsko panogo trenutno ustvarijo nekoliko manj kot polovico vseh prihodkov, medtem ko je prodaja kartona za proizvajalce embalaže zelo stabilna in bistveno bolj predvidljiva. »Skupina bo po sedanjih rezultatih leta 2020 zagotovo ustvarila od 65 do 75 milijonov evrov,« pojasnjuje Dolenčeva.

Poslovni model Grafo Lita kot mame je, da ko prodajna pisarna ustvari dovolj prihodkov, da lahko sama financira delovanje ekipe in poskrbi za skladišče, ustanovijo podjetje, ki je v 51-odstotni lasti Grafo Lita, 49-odstotni lastnik pa je lokalni direktor. »Širitev skupine tako temelji na izjemnih lokalnih prodajalcih in na zaupanju kupcev v regiji. Imamo pa zavezane roke pri cenah surovin, saj je dobaviteljev v Evropi le peščica, ki pa na trgu delujejo izjemno usklajeno. V Evropi je na primer samo osem večjih dobaviteljev recikliranega kartona. Letos so se določeni materiali podražili že štirikrat, na primer samokopirni papirji, vse prodajne skupine, torej kartoni, ofset, premaz, materiali za izdelavo valovitega kartona, pa vsaj dvakrat,« je pojasnila izvršna direktorica.

V pričakovanju dviga cen

Večino prodajnih izdelkov kupujejo v EU, predvsem v Italiji, Nemčiji, Franciji, Avstriji, na Švedskem, Finskem, v Španiji in doma, nekaj pa tudi v Indoneziji, Indiji, na Kitajskem in v BiH, Srbiji, Makedoniji in Ukrajini. Sezonski vrh imajo med septembrom in prvo polovico decembra, ko je v povprečju skoraj tretjino več prometa kot v preostalem delu leta.

»O prevzemih ne razmišljamo. Ker imamo tako veliko organsko rast, ti niso smiselni. Trg papirja in kartona je v zadnjih 25 letih doživel izjemno konsolidacijo. Pričakujemo, da bo to v prihodnjih nekaj letih pripeljalo do velikega dviga cen,« dodaja Sergej Novakovič.

Njihova ekipa je sestavljena predvsem iz prodajnega osebja, podporne službe in skladiščnikov. Večino poslovnih procesov so digitalizirali, kar jim omogoča bistveno lažji nadzor in hitrejše odzivanje na potrebe trga. V prihodnje sicer število zaposlenih v Sloveniji ne bo bistveno višje, prizadevajo pa si, da ekipa ostaja kompaktna in se razvija skupaj. »Naši zaposleni so zelo pripadni, velika rast zahteva tudi velike napore vseh zaposlenih in na močan tim in dobro delovno vzdušje smo zelo ponosni,« pravi direktorica.