Občina Dravograd je pred petimi leti v poplavi reke Drave utrpela ogromno škodo. »Največ je je bilo na infrastrukturi, saj je odtrgalo skoraj 2,4 kilometra cevi, ki so bile priklopljene na centralno čistilno napravo, zasulo je dve črpališči, uničilo je kolesarske poti in ceste, zalilo je tudi nekaj občinskih stanovanj v naselju Meža,« povzema škodo županja občine Dravograd Marijana Cigala. Veliko škode jim je v petih letih uspelo sanirati, vse pa še vedno ne.

Mnogi so prepričani, da za poplavo ni bilo krivo le močno deževje, pač pa s prstom kažejo tudi na avstrijske hidroelektrarne Verbund, ker naj bi tiste dni iz akumulacijskih jezer na avstrijskem Koroškem izpustili prevelike količine vode. Zato se je pretok Drave kritičnega dne s 670 povišal na okoli 2700 kubičnih metrov na sekundo, kar pa je za seboj pustilo neslutene posledice. Zaradi ogromne škode se je občina Dravograd odločila za tožbo proti avstrijski družbi Verbund, od katere terja milijon evrov. Tožb posameznikov in družb pa je še veliko, a se do zdaj Avstrijci v nobenem od primerov niso odločili za poravnavo.

En izvedenec za nižje stroške

Že maja letos se je sicer začel postopek v odškodninski tožbi občine Dravograd proti Verbundu, obravnave so bile razpisane še dvakrat, a zaradi bolezni vedno preklicane. Do preteklega tedna, ko so nameravali na slovenjgraškem okrožnem sodišču izvesti tri postopke v tožbenih zahtevkih proti avstrijskemu Verbundu. Poleg dravograjske občine namreč Verbund toži še ena manjša družba in zavarovalnica Adriatic Slovenija.

Sodnica Sonja Tovšak se je seznanila s predlogom odvetnice Magde Vraničar, ki je v spis vložila predlog, da bi sodišče imenovalo zgolj enega ali kvečjemu dva izvedenca hidrološke stroke za vse primere, saj se bodo stroški za oškodovance s tem občutno zmanjšali oziroma se porazdelili. Zastopnik Verbunda pa je predlagal, da bi imenovali tudi izvedenca za področje meteorologije. Od predsednikov sodišč je zdaj odvisno, če se bodo s tem predlogom strinjali. Vraničarjeva pa upa, da jim bo na pomoč priskočila tudi država. Kdaj se bo glavna obravnava v tožbenih zahtevkih nadaljevala, je zdaj odvisno predvsem od angažiranja predlaganih izvedencev. Še vedno pa obstaja tudi možnost, da se stranke poravnajo.