Njen predsednik Klemen Peran je povedal, da se želijo s predstavniki ministrstva pogovoriti o možnostih, kako naj študentski zdravstveni dom ostane samostojen zavod in ne zgolj enota Zdravstvenega doma Ljubljana kot načrtujeta država in ljubljanska občina. Če ministrstvo ne bo imelo posluha za njihove argumente, študenti ne izključujejo niti protestov, je še dejal Peran.

Na ministrstvu za zdravje bodo skupaj z drugimi resorji ponovno proučili pripojitev Zdravstvenega doma za študente k Zdravstvenemu domu Ljubljana, pa je po sestanku s študentskimi organizacijami glede problematike študentskega zdravstvenega doma povedal vršilec dolžnosti generalnega direktorja direktorata za zdravstveno ekonomiko Mirko Stopar. Sprejeli so tudi sklep, da študentske organizacije bolj vključujejo v različne aktivnosti, ki jih izvajajo na ministrstvu za zdravje in se dotikajo študentske problematike.