Po treh letih pogajanj in usklajevanj z družbo Grafist občina Ankaran dobiva nazaj sedem pomembnih zemljišč. Gre za parcele, ki jih je pred leti še skupna občina Koper prodala ali z njimi poplačala dela Grafistu kljub nasprotovanju Ankarančanov. »Za Ankarančane je to svojevrsten praznik,« pravi župan Ankarana Gregor Strmčnik, saj bodo lahko ob župnijski cerkvi končno zgradili pokopališče.

Poleg tega dobivajo nazaj zemljišča, na katerih bodo znova vzpostavili mladinske dejavnosti v Valdoltri in spet prišli do brezplačnih parkirišč, omogočili stanovanjsko gradnjo za nove družine, primerno umestili institucionalno varstvo starejših, zaokrožili nastanitvene zmogljivosti za udeležence športnih taborov na Sv. Katarini, eno od zemljišč pa bodo ponudili v odkup državi, saj omogoča širitev koprskega tovornega pristanišča. Mnogi dogovor opisujejo kot ankaranski nepremičninski posel desetletja.

Guberac: Nikoli nismo želeli nagajati Ankaranu

Sedem zemljišč je nekdanja skupna občina Koper Grafistu oziroma njegovemu največjemu lastniku Anteju Gubercu prodala pred leti. Guberac, znan kot eden osrednjih koprskih občinskih gradbincev, je na zemljiščih večinoma načrtoval gradnjo stanovanjskih kompleksov, na območju, kjer bo zdaj nastalo pokopališče, pa gradnjo vil. »Resnično bi rad poudaril, da z nakupom teh zemljišč pred leti ne Grafist in ne občina Koper nista želela nagajati Ankarančanom. Takšne so bile tedaj odločitve, naš interes je bil gradbeni, saj smo vendarle gradbeno podjetje. Del zemljišč je bil namenjen za stanovanjsko gradnjo, del za turistično infrastrukturo. Večina – razen pokopališča – bo temu služila tudi po željah Ankarana,« pojasnjuje Guberac in dodaja, da je človek dogovorov, zato je tudi prisluhnil željam in idejam ankaranskega župana za zamenjavo zemljišč.

Menjava zemljišča in pol milijona doplačila

In kako se zemljišča sploh vračajo v last občine? Z zamenjavo zemljišč in dodatnim polmilijonskim doplačilom občine Ankaran Grafistu. Na območju pristanišča je imel Grafist na enem od zemljišč stavbno pravico do leta 2051. V zameno za sosednje zemljišče, ki ga občina ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, bo predčasno in brez nadomestila razvezal pogodbo za stavbno pravico. Občina Ankaran bo tako dobila zemljišče, ki ga bo lahko ponudila državi za nadaljnji razvoj pristanišča.

V posel spada tudi preostalih šest manjših zemljišč. »Vrednost industrijskih parcel, ki prehajajo v last družbe Grafist, znaša skupaj 2,5 milijona evrov. Pretežno stavbna zemljišča, ki prehajajo v last občine Ankaran, pa so vredna skupaj 3,1 milijona evrov. Razliko v višini 584.357 evrov bo občina plačala družbi Grafist po prejemu zemljiškoknjižnega dovolila,« so na ankaranski občini pojasnili finančne okvire posla.