Furs bo v začetku leta 2018 izvajala poostrene aktivnosti nadzora pri fizičnih osebah, fizičnih osebah z dejavnostjo in pri pravnih osebah, ki so dosegale dohodke z oddajanjem nepremičnin v turistični najem. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene prek storitev, kot sta Airbnb ali Booking, le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno.

Osebe, ki imajo namen turistom oddati v najem sobo, del stanovanja ali celotno stanovanje za kratko časovno obdobje, lahko to dejavnost opravljajo na dva načina. Kot registrirani sobodajalci ali samostojni podjetniki. Registrirani sobodajalci so lahko tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost največ pet mesecev v koledarskem letu in gostom nudijo do 15 ležišč ter so vpisane v Poslovni register Slovenije. Postopek registracije »za nazaj« in »za naprej« je Furs predstavil v infografiki, ki jo lahko v pdf obliki prenesete na tej povezavi.

Zavezanci, ki bodo izpolnili zakonsko predpisane obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem in bodo predložili obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti na podlagi samoprijave do 31. 1. 2018, se bodo izognili postopku o prekršku in globi po davčnih predpisih. V tem primeru bodo plačali le še 3-odstotne obresti od premalo plačanega oziroma neplačanega davka. To velja tudi za obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

V kolikor pa zavezanci svojih davčnih obveznosti v zvezi z oddajanjem nepremičnin v turistični najem ne bodo izpolnili oziroma bodo nadaljevali z oddajo v najem nezakonito, bo zoper njih Furs uvedel postopek o prekršku, v zvezi s katerim bo lahko izrečena globa od 400 do 30.000 evrov.