Pri križišču Koprske ulice in Ceste v Mestni log stoji avtobusna postaja, ki tako kot vse postaje Ljubljanskega potniškega prometa v sklopu nadstrešnice obsega oglasno vitrino, a na tej lokaciji stoji zelo blizu roba pločnika. Prostora je ravno toliko, da se pešec neovirano prebije mimo, to pa ne velja za uporabnike invalidskih vozičkov. Ti po pločniku ne morejo nadaljevati poti naprej po Cesti v Mestni log v smeri Trnovega.

»Z električnim invalidskim vozičkom nikakor ne morem mimo, saj je tako malo prostora med oglasnim panojem in robom pločnika, prehod za postajo pa tudi ni mogoč. Prav tako ne morem nazaj in čez prehod na drugo stran ceste, ker tam ni pločnika,« je izkusil bralec, ki je obenem spomnil, da so s takšno postavitvijo onemogočili tudi sprehajanje po pločniku z otroškim vozičkom.

Kmalu po tem, ko so ga opravki na Viču pripeljali do neprijetnega odkritja, je Mestno občino Ljubljana opozoril na neustrezno ureditev in prek servisa pobude meščanov je dobil zagotovilo, da bodo slabo načrtovanje popravili. Minilo je več mesecev, vendar se ni premaknilo nič, zato jih je pred kratkim še enkrat pozval k ukrepanju. Ponovno je dobil enak odgovor: »Skupaj z družbo Europlakat bomo poiskali primerno rešitev in seveda nato tudi ukrepali.« Pri tem naj spomnimo, da je Europlakat, ki je povezan z vodilnim svetovnim ponudnikom oglaševanja na področju urbanega pohištva in oglaševanja na letališčih družbo JCDecaux Group, že leta 2004 z Mestno občino Ljubljana sklenil dogovor, da bodo postavljali in vzdrževali avtobusne nadstrešnice v zameno za oglasni prostor. Presegli so že številko 530, medtem ko tržijo okoli 900 oglasnih površin.

Fizične in estetske ovire

To niti ni edina kritika občanov in občank na temo oglaševanja v prestolnici. Med spletnimi pobudami se najdejo celo pobude za odstranitev oglasnih panojev, denimo svetlobnih vitrin na Slovenski cesti. »Postavljene so prečno na pločnik, tako da bistveno zmanjšujejo njegovo uporabno širino. Pešci morajo ob izogibanju panoju narediti velik ovinek,« je bil razburjen meščan, ki je priložil še fotografijo zasedenega pločnika na Bavarskem dvoru, kjer ob vitrinah švigajo tudi kolesarji.

Zelo negativen odziv je doživela vpeljava zvočnih učinkov pri nekaterih svetlobnih vitrinah, še večje ogorčenje pa je sprožil zadnji val Europlakatovih svetlobnih vitrin, ki jim ga je občina odobrila v zameno za 20 novih postajališč sistema izposoje koles Bicikelj. To javno-zasebno partnerstvo z Europlakatom, ki je vodilni ponudnik na področju zunanjega oglaševanja v Sloveniji, sicer sega že v leto 2011, ko so za obljubljenih 30 postaj in 300 koles dobili dovoljenje za postavitev 140 svetlobnih vitrin in 220 velikih oglasnih tabel. A zdaj je v mestu že skoraj 60 postaj in skoraj 600 koles, kar pomeni še več oglasnih površin. Med drugim so prodrle celo v ožje mestno središče, ki je pod najstrožjim režimom varovanja kulturne dediščine.

Preverili z maketo

»Čuvajte naše mesto, le eno imamo!« je eden izmed odzivov občanke, ki je prepričana, da so skazili prelepe mestne vedute s tem, ko so postavili oglasne table v Čopovo in Trubarjevo ulico ter na Mestnem, Krekovem in Dvornem trgu. Kot smo že pisali, je najbolj nenavadno, da so posege v spomenike odobrili na zavodu za varstvo kulturne dediščine. Prejšnji mesec je na to opozorila še mestna svetnica Nataša Sukić (Levica) in ponovno podala pobudo za omejitev oglaševanja v mestnem središču, predvsem na območjih za pešce. Po njenih besedah gre med drugim za privatizacijo javnega prostora, ki si ga meščani že tako delijo z gostinskimi vrtovi.

»Njihova postavitev ni v skladu s smernicami trajnostnega razvoja mesta in zaščite starega mestnega jedra,« je prepričana Sukićeva, ki je zahtevala odgovore, s kakšnimi argumenti je zavod za varstvo kulturne dediščine dovolil postavitve svetlobnih vitrin na spomeniško zaščitenih območjih. Poročali smo že, da so občinsko prošnjo za soglasje sprva zavrnili, nato pa so si premislili, ko je občina napovedala pritožbo na ministrstvo za kulturo

»Pravih pravnih argumentov za zavrnitev, ki imajo izhodišča v odlokih, ni,« so spremenili stališče na zavodu. Pomirilo jih je, da oglasi ne bodo izstopali, saj bodo stali ob potopnih smetnjakih, gostinskih vrtovih in drugi ulični opremi. »Lokacija je primerna tik ob pločniku, okoli dva centimetra od gostinskega vrta,« so denimo argumentirali postavitev oglasne table v Miklošičevi ulici pri Emporiumu. Iz odgovora mestni svetnici pa je še razvidno, da so postavitve na terenu preverili z maketo v naravni velikosti.