Kako ubijanje volkov vpliva na to vrsto? Opravljenih je bilo več raziskav na medvedih, divjih svinjah in jelenih, v katerih je bilo ugotovljeno, da večji ko je odstrel, več živali se rodi in preživi. Vrsta se namreč čuti ogroženo in zato je tudi večja reprodukcija. Ali ni tudi lov tisti, ki v principu povečuje število živali? Če ne bi bilo lova, ali bi bilo potem toliko živali? In posledično toliko škod? Ni videti razloga, zakaj to ne bi veljalo tudi za volka. Zato lov, ki naj bi bil po mnenju države sredstvo uravnavanja naravnega ravnovesja, sploh ni potreben oziroma je lahko celo škodljiv, saj ima narava v sebi vse mehanizme, s katerimi lahko uravnava število živali na vsakem območju. Kdo ve, koliko živali prenese neko okolje: človek ali narava? Lov torej ruši naravno ravnovesje in s tem prinaša izjemno negativne posledice za živali in naravo pa seveda tudi za ljudi.

Volk je po naravi mrhovinar, njegova hrana so v principu torej trupla mrtvih živali v naravi. Ali ta sploh še obstajajo? Bolj malo, kajti velika večina živali umre nasilne smrti, ki jo povzročijo od lovci. Ti tudi odnesejo trupla ubitih živali in jih uporabijo kot trofejo, meso za prehrano… Za volka torej ne ostane nič ali pa malo. In kje potem dobi hrano? In na kakšen način? Med drugim napada domačo živino, jo ubije in poje. Kdo je potem odgovoren za živali, ki jih ubijejo volkovi? Volkovi ali država s svojimi lovci? Če ne bi bilo lova, bi volkovi imeli svojo naravno hrano in bi bilo napadov na domače živali bistveno manj, če bi jih sploh bilo kaj.

Lov je torej nekaj negativnega, ne prinaša samo trpljenja ubitim prostoživečim živalim (ki jih ubijejo lovci), temveč posledično tudi trpljenje domačih živali, ki jih napadajo zveri, ki so jim lovci odvzeli njihovo hrano. Država vse to ve, pa kljub temu odreja ubijanje volkov in drugih živali. Država očitno želi, da je v naravi prisotno trpljenje živali in s tem povezane negativne posledice. Očitno to ustreza tudi lovcem, sicer ti ne bi bili lovci. Ali uživajo ob trpljenju živali, ko te umirajo pod njihovimi streli? Če ne, zakaj jih potem ubijajo?

Dejstvo je, da so volkovi in »njihove žrtve« (domače živali) žrtev napačne državne politike. Namerno? Ali so žrtve napačne državne politike, ki temelji na odstrelu, tudi lokalni prebivalci? Seveda pa imajo svoj delež odgovornosti tudi lastniki domačih živali, ki ne poskrbijo za pravilno zaščito svojih živali, torej takšno zaščito, ki bi onemogočala napade volkov. In to bi po predpisih morali.

Trpljenje živali, ki umre nenaravne smrti, na primer odstreljenega volka, je veliko. Ali si kdo od tistih, ki zahtevajo odstrel volkov, želi biti na mestu volka, ki je predviden za odstrel? Kar ne želiš, da ti storijo drugi, ne stori ti njim, velja tudi v tem primeru.

Vlado Began, Šmarje pri Jelšah