Protipoplavni armiranobetonski zidovi so že izvedeni v Vojniku. Enak pristop in verjetno enaka usoda čakata Celje na zahodnem robu mesta v Medlogu, kjer se že načrtuje zid. Celotni poseg protipoplavnih ukrepov bo uničil zahodno zeleno zaledje mesta, ki je v preteklosti že prevzelo poimenovanje Drevesni park Celja. Ta prostor pomeni dediščino drevesnice Medlog in z njo povezane vrtnarske dejavnosti.

Območje bi bilo v prihodnje moč načrtovati z upoštevanjem prostorskih danosti lokacije, z evidentiranjem vzpostavljenih obstoječih rastišč odraslih dreves, grmovnic, gramoznic in ostalih živih sistemov ter že razvitih dejavnosti. Na tem območju Celja so prepoznana večja rastišča dreves, ki so ostanek dolgoletne vzgoje in nege rastlin.

Strokovne podlage, izdelane za to območje, kot poseg v svoji idejni zasnovi niso upoštevale dejanskega stanja v prostoru niti niso evidentirale rastišč ključnih sklopov dreves, grmovnic ali posameznih dreves. Nastali idejni načrt ne upošteva ključnega kapitala prostora, kar je zagotovo zaščitena platana ob Kristininem dvorcu.

Na nedavnih Piranskih dnevih arhitekture je bilo izrazito povezovalno vodilo nagrajenih del trajnost gradnje in uglašenost s prostorom, to je z lokacijo stavbe. Prav takšen pristop, ki upošteva obstoječe stanje in podrejenost osnovni usmerjenosti prostora, je nujno ključno izhodišče vseh posegov na lokaciji vrtnarskega centra, stare mlekarne in območja ob srednji šoli za vrtnarstvo.

Zaradi zadnjih posegov in morebitne nove gradnje stavb Mestni park izgublja svoj prostor, drevesni kapital in s tem svoj prvobitni namen, tj. status zaščitenega javnega zelenega mestnega prostora. Nadomestiti ga bo treba z drugimi območji in ureditvami, ki bodo uspešneje upravičili svoj namen.

Še je čas, da vse načrtovane protipoplavne betonske zidove v naši krajini izvedemo drugače in da ukrepe izvajamo na lokacijah, ki bodo smiselno povezovale dve sosednji lokalni skupnosti, jima služile ter bodo predvsem učinkovitejše in prijaznejše do okolja. Negativne posledice delovanja reke Savinje in morebitne poplave poseljenih območij je smiselno preprečevati vnaprej z načrtovanim umikom poselitev z razlivnih področij voda.

Mateja Kričej, Braslovče