»Za ustrezno neprometno vadbeno površino za začetno usposabljanje kandidatov za vozniški izpit si domžalske avtošole oziroma avtošole, ki imamo sedež ali izpostavo na območju Domžal, prizadevamo že dve desetletji. Zato smo navdušeni, da bomo z novim letom to vadbeno površino končno dobili,« ne skriva navdušenja Barbara Lončar iz domžalske avtošole Lončar, kjer zdaj svoje kandidate na začetni stopnji usposabljajo na Duplici.

»Vsak se je moral znajti po svoje in skleniti pogodbo za dovolj veliko neprometno asfaltno vadbeno površino,« pojasnjuje Lončarjeva in dodaja, da se bodo takoj, ko bo mogoče, tudi sami preselili na obljubljeno novo domžalsko vadbeno površino v Jaršah. Ta jim bo za več kot polovico skrajšala razdaljo do vadbišča in kajpak tudi zadostila novim zahtevnejšim zakonskim predpisom za prve učne ure vožnje. Prav jim bo prišla tudi dodatna ponudba, denimo WC.

Na degradiranem občinskem zemljišču

Večina od sedmih avtošol s sedežem ali izpostavo v Domžalah, ki so se udeležile nedavnega sestanka na tamkajšnji občini, so doslej prve učne ure vožnje domžalskih kandidatov opravljale na ploščadi v Ten-tenu oziroma športnem parku. Župan Toni Dragar je povedal, da so ga predstavniki avtošol seznanili s tem, da ploščad ne ustreza zahtevam nove zakonodaje za usposabljanje kandidatov na prvi učni stopnji. Zato bi jih morali poslej usposabljati v Logatcu, Kranju ali na Vranskem, kar je daleč, pa tudi terminov ne bi mogli izbirati po lastni želji, saj tam kandidate usposablja še veliko drugih avtošol. Tako so raje izmed petih možnosti izbrali zemljišče v bližini rekreacijske osi Kamniške Bistrice v Jaršah (za Tuševim centrom).

Zemljišče je dostopno s Kamniške ulice, peš in s kolesom pa tudi z omenjene rekreacijske osi. Degradirano in zaraščeno občinsko zemljišče ni doslej služilo ničemur, pojasnjuje župan Dragar. Pravi, da gre za cenovno, časovno in tudi po dostopnosti najugodnejšo možnost, ki jo bodo lahko uresničili še letos. Načrti so narejeni, izvajalec je izbran, gradbeno dovoljenje pričakujejo v teh dneh. Zaradi visokonapetostnega električnega voda v bližini morajo poskrbeti za soglasje Elektra, a jim to načrtov, da vadbeni poligon uredijo še letos, ne bi smelo pokvariti, ocenjuje župan.

Tudi kolesarski izpiti

Vadbeni poligon bo ravna asfaltirana pravokotna ploščad, ki bo ustrezala predpisanim standardom za usposabljanje prvih ur vožnje ter kandidatom. Poskrbeli bodo tudi za nekakšno pisarno in WC, za kar ni potreben grajeni objekt. »Z avtošolami smo se že dogovorili, da bomo naredili protokol uporabe poligona. Uporaba ne bo zastonj, a ne bo draga, saj stroški ne bodo visoki,« pojasnjuje župan. Ob nedeljah in dopoldne bodo lahko ploščad uporabili tudi za nekatere druge dejavnosti, še pravi župan Dragar in dodaja, da imajo v mislih opravljanje kolesarskih izpitov.