Zakaj zadnja leta množično zapirajo ženske? Odgovor je enak kot pri moški populaciji: zaradi zagotovljenih 140 milijonov evrov denarja za gradnjo megazapora za moške pri Ljubljani in od tega polovica za obnovo in razširitev ženskega zapora na Igu. Obnova stare graščine bo stala več kot nov najsodobnejši hotel v Ljubljani z 242 apartmaji. Razumi, kdor more.

To sem večkrat pisal, predlagal Slovenskemu penološkemu društvu simpozij, pisal ministru Klemenčiču itd., pa nič. Niti odgovora.

Problem pretiranega zapiranja je glede na manjše število kaznivih dejanj, možnosti alternativnega izvrševanja kazni zapora (AKS) do dveh oziroma treh let ter formiranje (nekaj mesecev nazaj) oddelka za probacijo na ministrstvu za pravosodje (58 zaposlenih z dobro plačo in delom glede na izkušnje) tako povsem finančno/koruptivno vprašanje. Tudi to sem pisaril tako ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču kot premierju Miru Cerarju, pa nič. Nagrada ministru bo dobro plačano mesto komisarja v Svetu Evrope. Taistemu svetu, kjer so doma podatki o upadu zaprtih oseb v Rusiji in drugih še pred kratkim najbolj represivnih državah. Tam poznajo tudi pomilostitve itd., pri nas pa ob upadu kriminala narašča število zaprtih oseb.

Več zaprtih moških tudi zaradi neizvajanja pogojnih odpustov in neodobravanja AKS je nujno za gradnjo novega megazapora in tako »očiščenje« soseske ob Ljubljanici za gradnjo soseske višje ravni. Enako velja za ženske, saj še zdravnica, prvič kaznovana na krajšo kazen, ni dobila pogojnega odpusta.

Marjan Čander, upokojeni penolog/pedagog, Hoče