V tem tednu je odmevalo tudi razmišljanje banke Goldman Sachs, ki svari pred veliko verjetnostjo popravkov na kapitalskih trgih. Priča smo namreč najdaljšemu obdobju rasti, krepile so se delniške in tudi obvezniške naložbe. Zanimiv je podatek, da portfelj, sestavljen iz denimo 60 odstotkov delniških naložb in 40 odstotkov obvezniških naložb, ni doživel več kot 10-odstotnega popravka že od leta 2009. Tako dolgo obdobje rasti je bilo edino v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, sledila pa mu je velika gospodarska kriza v ZDA. Tako pri Goldman Sachsu vidijo dva možna srednjeročna scenarija – prvi, milejši scenarij predvideva nadaljevanje obdobja nizkih donosnosti v obvezniških portfeljih in zaradi nadaljnjih dobrih makroekonomskih podatkov še naprej visoka vrednotenja delniških naložb. Zaradi visokih vrednotenj bo zato na delniškem delu manj možnosti večjih donosov, manj bo tudi potencialnih arbitražnih priložnosti med naložbenimi razredi. Drug, radikalnejši (in tudi manj verjeten) scenarij bi bil šok v gospodarski rasti in/ali inflaciji, kar bi privedlo do večjih popravkov na trgu. Če bi se to vseeno zgodilo, pa so obvezniške naložbe zaradi že zdaj rekordno nizkih donosnosti – in skupaj z zategovanjem monetarne politike – bolj slabo zatočišče pred izgubami.