Če smo pred tremi leti, ko je bilo število prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so jih zakrivili alkoholizirani povzročitelji, najnižje, odkar obstajajo tovrstna merjenja (23, kar je predstavljalo 24 odstotkov vseh nesreč s smrtnim izidom), nemara pomislili, da smo končno na pravi poti in se bo stanje izboljševalo, se je kmalu pokazalo, da je šlo le za izjemo, ki potrjuje pravilo. To pa pravi, da je že dalj časa alkoholiziranih povzročiteljev vseh prometnih nesreč s smrtnim izidom slaba tretjina. Napredka na tem področju torej ne tako (pri skupnih številkah) ne drugače (pri deležu vseh nesreč) ni videti. Še več, kaže, da gre vse skupaj celo na slabše – že leto za omenjenim 2014. je število alkoholiziranih povzročiteljev naraslo na 34, lani pa celo na 40. In tudi letos smo na zelo slabi poti. Podatki, zbrani do konca oktobra, kažejo, da smo že po desetih mesecih močno presegli »rekordno« leto (čeprav je v kontekstu smrtnih žrtev morda malce neprimerno govoriti o rekordih), saj je bilo povzročiteljev prometnih nesreč s smrtnim izidom, ki so bili pod vplivom alkohola, 28. Pri čemer se je s tega vidika tradicionalno najslabši, najnevarnejši mesec šele začel…

In smo spet pri veselem decembru, ki se torej za največji del v prometnih nesrečah prizadetih prelevi v žalostnega. Tudi o tem priča cel kup dejstev – če je tako v prvi polovici leta v povprečju alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč na mesec okrog 100 in ta številka do novembra malce narašča, podatki policije pravijo, da je v decembru takih kar okrog 180 (lani denimo 188, leto poprej 181). Kar se, ker gre pač za »veseli« mesec, ko so na sporedu vse možne zabave in proslave ob slovesu od starega leta, na katerih brez alkohola kakopak ne gre, zdi tudi logično. Toda po drugi strani še kako gre brez kombinacije alkohola in vožnje! Mar ne bi bilo le z malce drugačnega vidika v neki ne samo prometnovarnostno osveščeni, temveč povsem logično razmišljujoči in zdravi družbi tako logično tudi, da bi bilo ravno zaradi tega takšnih nesreč manj? Da bi ravno zaradi tega že vnaprej predvideli, da se z zabave domov ne bomo odpravili sedeč na vozniškem, temveč kakšnim drugim avtomobilskim sedežem?

Vseh omenjenih statističnih podatkov, predvsem pa, kar je bistveno bolj pomembno, vseh tragičnih zgodb, ki jih ti skrivajo, se ne da več spremeniti. Lahko pa v tem in naslednjih decembrih vsi skupaj naredimo veliko (vse), da se ne bodo ponovile. Da bo s tega vidika ta mesec bolj vesel za več ljudi.