Rešitve za že dolgo zaprto pot v Malo Pišnico, kjer se je aprila letos zgodil incident, predstavniki Triglavskega narodnega parka in občine Kranjska Gora še z drugimi deležniki iščejo za skupno mizo. Eno takšnih srečanj, na katerih se dogovarjajo tudi o drugih območjih, ki ležijo hkrati v občini in v parku, so imeli včeraj. O rešitvah za pot v Malo Pišnico, okoli katere se križajo različni interesi, bodo spregovorili šele takrat, ko bodo vsi vpleteni z njimi soglašali, za kar bo verjetno potrebnih še nekaj srečanj. O aprilskem incidentu in njegovih posledicah pa se na delovnih sestankih ne pogovarjajo, zagotavljajo.

Grožnje z globo do 3000 evrov

Kot smo poročali, je župan Kranjske Gore Janez Hrovat sredi aprila na družbenem omrežju občane povabil k čistilni akciji v Mali Pišnici, ki sodi v varovano območje parka. Pot do nje je zaprta že od leta 1994, ko so v parku sprejeli takšno odločitev in na table na poti zapisali, da je hoja po njej smrtno nevarna. Prostovoljci so se lotili dela, a so jih zmotili nadzorniki parka. Med drugim naj bi prišlo do prerivanja, vmešala se je tudi policija, ki je opravila identifikacijski postopek pri udeležencih, ki pri sebi niso imeli osebnega dokumenta oziroma pri katerih nadzornikom ni uspelo ugotoviti identitete. Pozneje pa so s Triglavskega narodnega parka na 18 naslovov udeležencev aprilske akcije poslali obvestila, da so kršili zakona o Triglavskem narodnem parku, zaradi česar so jim zagrozili z globo v višini od 500 do 3000 evrov.

Mnenja vpletenih o poti, ki je že več kot 30 let zaprta, so različna. Kranjskogorčani, ki se ponašajo z uspehi na področju turizma, poročajo o pisnih in ustnih pripombah turistov, ki so jim table preprečile pohod. Predstavniki parka pa menijo, da bi odprtje poti ogrozilo razvoj mirnih območij in negativno vplivala na zimovališče gamsov. Obenem bi tako povečan obisk lahko škodil koreninskemu sistemu najstarejšega macesna, ki stoji v Mali Pišnici.

Turistični delavci za “srednjo pot”

V Kranjski Gori imajo trenutno dve glavni turistični sezoni, poletno in zimsko, ki ju z različnimi ukrepi skušajo podaljševati. »Če hočemo razvijati pohodništvo in kolesarstvo kot paradna konja poletnega turizma, potrebujemo ustrezno infrastrukturo,« je poleti opozoril direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber, ki se včerajšnjega sestanka ni udeležil. »Smiselno je, da se pot v Malo Pišnico uredi,« je dodal in že takrat opozoril, da v Kranjski Gori pri tem na želijo iti z glavo skozi zid. »Spoštujemo naravovarstvena mnenja, katerih posledica je tudi pobuda, da se vstop v Malo Pišnico omeji zgolj na vodene in plačljive ture. Tako bi območju zagotovili mir in varovanje, ki ga potrebuje,« zagotavlja Veber.

Zgolj vodene ture po tej poti, ki bi jih izvajali usposobljeni vodniki po Triglavskem narodnem parku le ob terminih, vnaprej določenih za obisk, je bil eden od neuradnih predlogov, ki se je poleti omenjal med možnimi rešitvami za pot v Malo Pišnico. Ali se vpleteni še vedno nagibajo v to smer, vse do končne rešitve ne želijo komentirati. Kot sprejemljiv pa so neuradni predlog poleti označili kranjskogorski turistični delavci.

»Če bi bila pot odprta samo nekaj dni v tednu in bi pohodnike po njej vodili parkovni vodniki, bi lahko eden najstarejših macesnov na svetu, ki raste na tem območju, postal eno od svetovnih, ne le kranjskogorskih čudes. Zato želimo, da se pot uredi v soglasju z vsemi akterji,« je tako poleti poudarila predsednica Turističnega društva Kranjska Gora Klavdija Gomboc.