Službena stanovanja MNZ so namenjena uslužbencem policije, torej aktivnim policistom. Ob podpisu najemne pogodbe je vsak najemnik službenega stanovanja seznanjen z dejstvom, da bo moral ob upokojitvi ali prenehanju delovnega razmerja v policiji to stanovanje vrniti. V MNZ se seveda zavedamo, da se uslužbenci ob upokojitvi lahko znajdejo v začasni stanovanjski stiski, zato jim skušamo pomagati v okviru svojih možnosti in glede na število službenih stanovanj, s katerimi razpolagamo. Letos smo tako prav zato spremenili Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddaji službenih stanovanj, samskih sob in ležišč v samskih sobah MNZ za potrebe Policije in s tem dodatno omogočili oddajo stanovanj upokojenim policistom.

MNZ ima na razpolago 564 stanovanj za policiste. Po zadnjih podatkih v službenih stanovanjih MNZ biva 47 upokojencev. Prizadevamo si, da bi pri reševanju stanovanjske problematike pomagali čim več aktivnim in upokojenim policistom. Vsako vlogo za novo najemno razmerje po upokojitvi oziroma njegovo podaljšanje obravnavamo z vso skrbnostjo in pri tem upoštevamo vse okoliščine posameznega primera. Prav tako vsakokrat preverimo, ali obstajajo druga prosta službena stanovanja, ki bi jih upokojenemu sodelavcu lahko ponudili za premostitev njegove stanovanjske stiske. Vendar pa je pri tem treba upoštevati dejstvo, da je število službenih stanovanj omejeno, ministrstvo pa nima na voljo finančnih sredstev za nakup novih stanovanj ali za pokritje razlike med prodajno in nakupno ceno stanovanj, zato tudi odprodaja ne pride v poštev. Ob tem dodajamo, da je povpraševanje po službenih stanovanjih v Ljubljani največje, zato vsem interesentom ne moremo ugoditi in moramo dati prednost zaposlenim v Policiji. Ministrstvu je namreč v interesu, da policisti bivajo čim bližje kraju opravljanja dela, saj se s tem izognemo utrujenosti zaradi vožnje na delo, bistveno pa se skrajša odzivni čas, če se uslužbenca potrebuje zaradi nujnih primerov.

Glede konkretnega primera gospoda Šalamuna pojasnjujemo, da smo v MNZ želeli ta primer rešiti ugodno za omenjenega gospoda, saj smo ga večkrat pozivali k podpisu najemne pogodbe, da bi tako pridobil pravno podlago za bivanje v stanovanju in s tem tudi možnost za morebitno nadaljnjo reševanje vloge. Večkrat smo mu ponudili nadomestno stanovanje v bližini Ljubljane, konkretno v Logatcu, ki ima ustrezne prometne povezave z Ljubljano, vendar ga je zavrnil. Poudarjamo, da si v MNZ kljub vsem okoliščinam prizadevamo najti ustrezno rešitev, pri čemer pa je seveda nujno konstruktivno sodelovanje obeh strank.

Sabina Langus Boc

služba za odnose z javnostmi ministrstva za notranje zadeve