Pri tem velja opozoriti, da so trenutno ameriške delnice višje ovrednotene od evropskih, prav tako so po ključnih kazalnikih delnice bistveno nad zgodovinskimi povprečij. Gospodarska rast v Evropi in sklenitev odkupov obveznic s strani Evropske centralne banke bosta ohranjali razmerje med evrom in dolarjem na zdajšnjih nivojih. Zaradi na splošno večje svetovne gospodarske rasti se bodo dvigovale tudi cene surovin. Pri tem velja opozoriti na kitajski nepremičninski balonček in težave v njihovem finančnem sistemu. Na trge v razvoju bo seveda negativno vplival dvig ameriških obrestnih mer, vendar bodo njegov vpliv blažile višje cene surovin. Še zmeraj pa velja opozoriti na strukturne probleme trgov v razvoju.