Ko se v neko nepremičnino sprejme najemnika, naj bo to za krajše ali daljše obdobje, si vsak gospodar želi, da bi ohranil stanovanje ali drugo bivališče, ki ga oddaja v najem, v dobrem stanju. Mednarodna zavarovalnica Generali spremlja razmere na trgu. Ugotovili so, da na področju večstanovanjskih stavb v ponudbi ni specifičnega zavarovanja za primere škod, ki jih povzročijo najemniki. Hkrati so zaznali, da se vse bolj krepi področje kratkoročnih najemov stanovanj, predvsem prek spletnih platform, kot je denimo Airbnb.

Oddajanje lahko postane strošek

»Marsikdo je že izkusil, da lahko oddajanje stanovanja ali hiše namesto dodatnega zaslužka hitro postane strošek. Pri oddajanju stanovanj v najem se moramo vesti kot dober gospodar. Vedno namreč obstaja tveganje, da bi najemnik hote ali nehote povzročil škodo na naši nepremičnini. Zavedati se moramo, da v naš dom oziroma naš drugi dom spuščamo neznance,« je pojasnila Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice Generali.

»V večstanovanjskih stavbah se lahko zgodi, da po krivdi najemnika nastane škoda v skupnih prostorih, denimo v dvigalu ali na stopnišču, odgovornost pa pade na lastnika. To se lahko zgodi že pri shranjevanju kolesa. V univerzitetnih mestih je veliko stanovanj oddanih študentom. In kaj hitro se lahko zgodi, da na razposajeni zabavi nastane škoda, naj bo to na infrastrukturi ali pohištvu.«

Pri Generaliju so novo zavarovanje pri oddajanju nepremičnin oblikovali prav z mislijo na to, kakšnim nevarnostim so izpostavljeni vsi udeleženci najemniškega posla. Na primer škodo na opremi stanovanja zaradi naklepnega ali nenaklepnega poškodovanja najemnika. Mislili so tudi na primere, ko najemnik izgubi ključe. Izdelava ključev predstavlja strošek, včasih tudi do več deset evrov.

Poleg naštetih zapletov se lahko zgodijo tudi požar, eksplozija, posredni udar strele, vihar, toča, lom stekla, izliv vode in podobno, torej škode, ki jih krijejo klasična stanovanjska zavarovanja.

Prvi tovrstni produkt na slovenskem trgu

»Paket PaketDom RENT je prvi tovrstni produkt na slovenskem trgu. Združuje klasična stanovanjska kritja z dodatnimi kritji, namenjenimi nevarnostim, ki jih s seboj prinaša oddajanje nepremičnine ali premičnine, med njimi kritje izgube najemnine v primeru nastanka škodnega primera, kritje škode, ki jo povzroči najemnik, tudi v primeru vandalizma, kritje stroškov zamenjave ključavnice, naj bo zaradi vloma, ropa ali izgube ključev. Ne nazadnje so krite tudi škode, ki bi jih najemnik povzročil na skupnih delih stavbe, na primer, če najemnik med spravljanjem kolesa poškoduje steno na stopnišču,« je opozorila Hrovatova. ap