Prenovitvena dela so morali zaradi dodatnih posegov pri urejanju napeljave nekoliko podaljšati. Direktorica zdravstvenega doma Alenka Simonič je pojasnila, da so morali pri prenovi kletne etaže v 40 let stari zgradbi dodatno urediti del električnih in vodovodnih napeljav, kar pa naložbe ne bi smelo bistveno podražiti. S prenovo bodo prišli do dodatnih ambulant splošne medicine z referenčnimi ambulantami in do novih prostorov za urgentno ter reševalno službo.

Preuredili so del laboratorija s čakalnico, ob oddelku fizioterapije uredili dodatne prostore za skupnostno psihiatrično obravnavo, za zdravstveno vzgojni center in center za zdravljenje odvisnikov. Hkrati so prenovili še pralnico in likalnico. Ker se zdravstveni dom zaradi širjenja dejavnosti sooča s pomanjkanjem prostorov, njegovo vodstvo v prihodnjih letih razmišlja še o širitvi zobozdravstva oziroma zobotehnike.