O morebitni ekološko katastrofo, ki jo za Pivko predstavlja več kot 120 ton lepil, lakov in ostalih snovi v dotrajanih sodih ter ogromni kupi pepela, je že v ponedeljek poročal Radio Slovenija. Inšpektorji so sanacijo sicer naložili Javorju, ki je lastnik nepremičnin in večine strojev, vendar so se v Javorju pritožili, ker sodi niso njihovi, okoljsko ministrstvo pa je zadevo vrnilo v ponovno odločanje.

Likvidacijski upravitelj Javorja Milan Šilc, ki je za Radio Slovenija navedel, da je okoljska inšpekcija oz. ministrstvo razveljavilo odločbo o nujnosti odstranitve sodov, danes zadeve za STA ni želel komentirati, češ da je bila inšpekcijska odločba nezakonita in da je medijem že vse povedal.

Pivški župan Robert Smrdelj pa je pojasnil, da se na omenjeni lokaciji nahajajo različne vrste odpadkov. Gre za okoli tisoč ton pepela kot ostanka predmetov, ki so vsebovali lake in lepila, in ki, čeprav ni nevarnosti vžiga, ga raznaša po okolici. Potem je tu še okoli 400 ton lepila za les in drugih ostankov, pri katerih je predvsem vprašanje morebitnih posledic za podtalno vodo. Največjo težavo pa predstavlja sodi, na katerih so opozorilni znaki, da gre za vnetljive snovi, a se prav točno ne ve, kaj vsebujejo.

Domačini se najbolj bojijo morebitnega požara

Prav slednjega je domačine najbolj strah, saj ne vedo, kakšni bodo vplivi v primeru morebitnega požara, je dodal Smrdelj. Še večjo težavo predstavlja dejstvo, da zadeva ni več v obratovanju, ampak je prepuščena sama sebi.

Župan je spomnil, da so prve odločbe, ki so Javorju naložile sanacijo območja, bile izdane že leta 2010, sanacija pa je bila tedaj izvedena le v manjšem delu. Trenutno je po njegovem precej »prekladanja odgovornosti iz ene firme na drugo«, pri čemer Smrdelj opozarja, da gre pri firmah, ki so tam obratovale, za Javorjeve hčerinske družbe.

Občina ima s svoje strani zvezane roke. Niso namreč pristojni za odvoz odpadkov, prav tako pa ne vedo, kako bi zadevo izpeljali, saj bi v primeru, da sami to izpeljejo, morali nameniti posebna proračunska sredstva, kar jim pa zakon ne dovoljuje. Do zdaj so sicer večkrat poskusili spodbuditi pristojno okoljsko inšpekcijo, a so se zadeve po pritožbah na izdane odločbe zamrznile.

Smrdelj obljublja, da bodo na občini naredili vse, kar je v njihovi moči, da bi pristojni naredili, kar morajo. Pri tem je poleg inšpekcije opozoril, da gre tudi za stvar vodstvenih oseb vpletenih pravnih oseb ter nenazadnje tudi Javorjevih upnikov, eden večjih med njimi je Intesa Sanpaolo Bank.