Lani smo pisali, da so se nekatera vrednotenje že spustila na atraktivne ravni ter da so obeti za letos precej boljši. Napisali smo tudi, da bo treba biti izbirčen ter da rasti poslovanja na trgih v ZDA in EU ne gre pričakovati. To leto je bilo za farmacevtska podjetja v povprečju precej boljše kot lansko. Med sektorji so po donosu trenutno v zlati sredini. Merjeno v dolarjih, so se cene njihovih delnic v povprečju okrepile za 15 odstotkov, v evrih pa je ta številka več kot tri odstotke. V panogi so se cene posameznih delnic gibale zelo različno. Med velikimi imeni imamo Johnson & Johnson, ki je prinesel šestodstotni donos, ter GlaxoSmithKline in Merck, ki sta od začetka leta trenutno 20 odstotkov v minusu. Vidimo, da so v sektorju še vedno zaostrene razmere. Če gledamo številke o porabi za zdravstvo na osebo v ZDA ter tudi v EU, vidimo, da so možnosti za rast zelo majhne. Drugače je na trgih v razvoju, kjer so absolutne ravni precej majhne. Naslednji korak je pregled vrednotenj. Kazalnik PE je nad dolgoletnimi povprečji, prav tako tudi kazalnik PB. Dobičkonosnost podjetij se ne zvišuje, kar pomeni, da se kazalnik PE ne znižuje. Vidimo, da bo tudi v prihodnjem letu treba biti zelo izbirčen pri investiranju v farmacevtska podjetja. V trenutnih razmerah imajo priložnosti predvsem manjša, bolj nišna podjetja ali pa tista, kjer so se pri cenah njihovih delnic zgodili veliki popravki.

V prihodnjem letu lahko pričakujemo v povprečju precej stabilno poslovanje podjetij. Zdi se, da bo tako tudi gibanje cen njihovih delnic. Izbrati bo treba prava podjetja. Dolgoročno pa pri investiranju v zdravstveni sektor štejejo predvsem podatki o staranju prebivalstva na Zahodu in majhna poraba na Vzhodu. Dolgoročne napovedi so optimistične, kratkoročno pa razmere ostajajo zahtevne.