Trgovine namreč nimajo urejenih »parkirišč« in prilagojenih nakupovalnih vozičkov za transportne platnene vozičke, ki jih kupci (ne le starejši!) čedalje bolj uporabljamo za transport nakupljenih živil domov. Uporaba platnenih transportnih vozičkov se povečuje (saj mnogo kupcev pride peš v bližnje trgovine), trgovine pa so čedalje manj prijazne kupcem s temi vozički.

Dejansko svojega vozička nimaš kam »parkirati« med nakupovanjem. V tujini je marsikje v trgovinah ob blagajnah ali v vstopni avli pult, pod pultom pa drog s ključavnicami na ključ, kamor lahko svoj voziček med nakupovanjem prikleneš (in vzameš ključ s seboj). Pri nas tega nikjer ni.

Tudi nakupovalni vozički v marsikateri trgovini niso v ničemer prilagojeni za transport platnenih vozičkov. Ni kljukic za obešanje spredaj na košari nakupovalnega vozička; ni prečk zadaj, kamor bi lahko svoj voziček postavil (med ročaj in košaro nakupovalnega vozička); ni nosilne police nad kolesi vozička itd. Zato marsikateri kupec svoj platneni voziček postavi kar v košaro nakupovalnega vozička, kar pa je povsem nehigienično, saj ga je pred tem vlekel zunaj po pločnikih, cestah itd.

Niti v trgovinah kupcem ne svetujejo – na primer z informacijskimi tablami itd. – kako naj ravnajo s svojimi transportnimi vozički med nakupovanjem. Ni treba odkrivati tople vode. V tujini poznajo že precej dobrih praks. Le trgovce mora nekdo k temu spodbuditi. Sam tega kot posameznik ne morem, zato se obračam na medije in potrošniške organizacije. Skratka, situacija je do kupcev neprijazna, kaotična, neurejena.

Prosil bi, da kot vplivni medij trgovce malce pobarate, naj kaj storijo, da bo nam, kupcem s transportnimi vozički, nakupovanje lažje in udobnejše. Tudi zato, ker nas je čedalje več.

Gregor Mihelič, Ljubljana