Najina izmenjava pisem torej ni polemična, ampak prijazen pogovor o pomembnih rečeh, ki zaslužijo skrbno obravnavo.

V svojem pismu prejšnjo soboto je Drašček zapisal, da sem na proslavi 70-letnice upora proti okupatorju izrekel besede »preiskali bomo vse orožarske posle«. Tudi to ne drži povsem. Če bi rekel kaj takega, bi posegel na področje izvršne in pravosodne oblasti, kar pa ne bi bilo prav, saj predsednik republike izvršnih ali pravosodnih pooblastil nima. Sem pa poudaril, da je orožarske posle »treba temeljito raziskati«. Zavzel sem torej moralno stališče, kar se od predsednika republike tudi pričakuje. Ko gre za temeljna vprašanja države, mora predsednik republike v svojih stališčih izražati ustrezno moralno jasnost, in to ne glede na »politično ceno«, ki jo bo zato morebiti moral plačati. Orožarske afere Republike Slovenije so takšna tema. Vse dosedanje vlade, državni zbor in organi pregona so vsa ta leta storili premalo, da bi orožarske posle temeljito preiskali.

Predsednik, ki nima izvršnih pooblastil, kot je primer v Sloveniji, se ne sme oportunistično izogibati temeljnim vprašanjem družbe. Med pogoji za napredek Slovenije je tudi prelom s prakso pometanja pomembnih družbenih vprašanj pod preprogo in s prakso izogibanja tistim političnim in ekonomskim zadevam, ki določajo naravo in kakovost slovenske politike in države. Kot predsednik Republike sem to poudaril večkrat, med drugim tudi v govoru ob 70. obletnici upora proti okupatorju.

Navidezno majhne nianse v govorih pogosto veliko povedo. Tako tudi priložnost, ob kateri so bile izrečene. Zato sem hvaležen gospodu Vidu Draščku, da je odprl zanimivo tematiko. Vsakdo, ki ta najin pogovor spremlja, bo razumel, da gre za pomembno, še vedno nerazjasnjeno zadevo. Kaj bo z njeno nadaljnjo obravnavo, pa je že zunaj najinega dosega.

Dr. Danilo Türk

nekdanji predsednik Republike Slovenije