Potem ko je konec avgusta nepričakovano eden od divjih kostanjev na Bregu zgrmel na bližnji gostinski lokal in pri tem poškodoval dva človeka, je družba Tisa končala arboristični pregled preostalih dreves na Bregu. Analiza je pokazala, da sta dva stara kostanja prav tako nevarna za okolico, zato so ju delavci Tise danes odstranili. Odstranjena kostanja bo mestna občina Ljubljana spomladi nadomestila z novimi, so napovedali na občini.

Poleg poseka dveh dreves je občina dala obrezati šibke veje in vrhove na štirih drugih kostanjih. »S tem bomo zagotovili varnost sprehajalcev na Bregu ter preprečili morebitno škodo,« so pojasnili na občini.

Spomnimo, v strokovnem mnenju o vzrokih za padec divjega kostanja avgusta je prof. dr. Primož Oven z ljubljanske biotehniške fakultete pojasnil, da se je drevo zlomilo približno 50 centimetrov v tleh zaradi »razkroja lesa v območju koreničnika, na mestu, kjer se stikajo tkiva korenin in debla«. Po pregledu prostora, kjer je rasel padli kostanj, je Oven ugotovil, da je bila okrog drevesa v preteklosti nasuta zemlja, takrat so bile najverjetneje poškodovane tudi korenine. Zaradi teh sprememb so začele rasti sekundarne korenine, ki se imenujejo tudi krožne korenine, ker navadno rastejo tik ob deblu in okrog debla. »Znano je, da sistem krožnih korenin lahko deluje kot nekakšna zanka, ki stiska deblo in preprečuje nadaljnjo debelitev drevesa, če je njihov pojav obsežen, kot je bilo tudi v tem primeru,« je v svojem poročilu razložil Oven.