Medtem ko predvsem ribiči in prva Kemisova soseda Bernarda Kropf na ustni obravnavi izvedenskega menja profesorja Mihaela Tomana niso bili najbolj zadovoljni z ugotovitvami, se bitka interesov seli na gradbeno polje. Ta bo odločilna z vidika prihodnosti Kemisa na Vrhniki. Podjetje za zbiranje in predelavo odpadkov želi na začetku prihodnjega leta nadaljevati proizvodnjo, vendar mu načrt lahko prepreči gradbena inšpekcija. Ta je avgusta uvedla ugotovitveni postopek, ki pa še ni končan.

Občina je stranski udeleženec v postopku

Pri tem bo imela pomembno vlogo vrhniška občina, ki je pridobila status stranskega udeleženca v postopku. Novico nam je potrdil vrhniški župan Stojan Jakin, ki pravi, da se s Kemisom že ukvarjajo odvetniki. Pri primeru Kemis za občino na dveh ravneh delata dve odvetniški pisarni. Ena njene interese zastopa v postopku gradbene inšpekcije, druga pa pripravlja gradivo, s katerim bodo zahtevali odvzem okoljevarstvenega dovoljenja. Ta študija naj bi bila končana v teh dneh.

Občina bo šla ob pomoči odvetnikov v ofenzivo proti Kemisu na pobudo civilne iniciative Ekovrh, ki se je v zadnjem času okrepila z novimi somišljeniki. Jakin je potrdil, da ima pri zastopanju interesov občanov pomembno besedo prav ta civilna iniciativa, ki ima svojega predstavnika na vsakem sestanku z odvetniki. Ti bodo gradbeno inšpekcijo skušali prepričati, da Kemis po požaru potrebuje novo gradbeno dovoljenje, kar bi podjetje bržkone pregnalo z Vrhnike, kajti postopki za pridobitev vseh dovoljenj bi potem trajali več let.

»Naš odvetnik bo dal svoje zahteve, da gradbenega dovoljenja Kemis ne dobi. To stvar sem prepustil Ekovrhu. Občina koordinira in plača odvetnike, Ekovrh jim pomaga s svojimi ugotovitvami,« je dejal Stojan Jakin, ki se kot župan po službeni dolžnosti zavzema za odhod Kemisa z Vrhnike, kajti tako mu veleva sklep občinskega sveta. Dodaja pa, da kot občan ni on tisti, ki bi »na vsak način zahteval, da mora Kemis z Vrhnike«.

Ekovrh ne verjame državnim službam

Predstavnik Ekovrha Andrej Marković je pojasnil, da ima njihovo zavzemanje za pozorno spremljanje dela inšpekcije izvor v nezaupanju do državnih služb. »Občino smo pozvali, naj najame odvetnike, ker ne verjamemo, da bodo državne službe in tudi inšpekcija svoje delo opravile, kot je treba. Treba se je spomniti le, kako so predstavniki inšpekcije in agencije za okolje takoj po požaru skušali zmanjševati pomen nesreče,« je dejal Marković in poudaril, da je lastnik Kemisa Gorenje delno v državnem lastništvu. »Državo jemljem resno. Če država ne opravlja svojega dela in če nekoga favorizira, se ne počutimo dobro v tej državi,« je dodal.