Dne 14. 11. je bilo v Dnevniku opozorjeno ne nestrokovnost izvajanj varuhinje, 21. 11. pa svetovalka za odnose z javnostmi varuha za človekove pravice to opozorilo zavrne kot »nekaj besed pavšalne kritike« – in spet ne navede nobenega argumenta. No, pravzaprav je v besedilu razbrati dva argumenta. Prvi se nanaša na to, da to stališče zagovarjajo številni uslužbenci te institucije. To je slab argument: iz dejstva, da neko stališče zagovarja več ljudi, ne sledi, da je to stališče utemeljeno. Drugi argument je ustavno sodišče. Avtorica pravi takole: »Ustavno sodišče je že leta 2015 ugotovilo, da je različno financiranje vzgojno-izobraževalnih programov, ki diskriminira zasebne izvajalce (priznava jim samo 85 odstotkov sredstev, ki jih za enako storitev prejmejo javni zavodi), neustavno…«

Tudi to je slab argument: ustavno sodišče posamezne države razsoja o ustavnosti neke ureditve v državi, ne more pa odločati o človekovih pravicah, ki so univerzalne in presegajo posamezno državo. Tako da varuh človekovih pravic ta argument težko uporablja. A če ga že uporablja, bi ga moral uporabljati korektno. Ustavno sodišče je namreč leta 2001 odločilo, da je »zakonodajalčeva odločitev, da država v celoti financira le javne šole, v katere lahko vpišejo svoje otroke vsi starši, v polju njegove presoje in zato ni v nasprotju z ustavo.« (U-I-68/98) Ustavno sodišče iz leta 2014 to odločitev spremeni in zatrdi: »…se mora iz javnih sredstev financirati tisto osnovnošolsko izobraževanje, ki je za učence obvezno« (U-I-269/12-24).

US iz leta 2014 torej za obvezni del osnovnošolskega izobraževanja terja enako javno financiranje javnih in zasebnih šol. A tudi ta spremenjena odločitev US ne pokrije trditve varuhinje, da je »različno plačevanje vsebinsko enakih storitev diskriminatorno«. Tudi US iz leta 2014 je povsem jasno: različno javno (so)financiranje javnih in zasebnih srednjih šol je povsem ustavno, da pa je v skladu s človekovimi pravicami, smo že videli.

Morda res »popolnoma napačno razumem vsebino varuhovega sporočila«, a naj vseeno dodam še: lepo bi bilo tudi, da o vzgoji in izobraževanju varuh/varuhinja ne bi govoril/-a kot o storitvi. To se zdi še huje od praznosti argumentov.

Marjan Šimenc, Črnuče