Verjetno prav nihče ni navdušen ob poslušanju nezadovoljnega mladega praktikanta, ker se kljub svoji izobrazbi na praksi ukvarja predvsem s prelaganjem papirjev, kopiranjem dokumentov in drugimi asistentskimi opravili, ki ne prinesejo kaj veliko praktičnih izkušenj s področja njihovega študija.

Tega si prav gotovo ne želijo v škofjeloškem podjetju Optiweb, zato so na široko odprli vrata študentom, ki želijo nepozabno in koristno prakso. Program prakse so poimenovali Let's boost (Pospešek!, op. p.), njihovi mentorji pa bodo poskrbeli, da bodo mladi ambiciozni vedoželjneži pridobili izkušnje iz digitalnega trženja, programiranja, spletnega oblikovanja ali prodaje.

Praktikant nikoli ni osamljen

»S tem želimo razviti znanje praktikantov, njihove potenciale in izkušnje. Hkrati jim bomo omogočili, da bodo v resničnem okolju spoznali, ali je delo na področju, kot je naše, res to, kar si iskreno želijo delati. Odločili smo se, da bomo imeli več praktikantov hkrati, saj smo do zdaj imeli le po enega ali dva. Tako bi imeli praktikante v vseh oddelkih hkrati, s čimer bi pripomogli k razvoju in timskemu sodelovanju v podjetju in pomagali odpraviti zadržanost, ki jo ima po navadi praktikant, če je v podjetju sam,« je pojasnila Urška Stanovnik, odgovorna za zaposlene v Optiwebu in ena prvih v Sloveniji, ki opravlja naloge na delovnem mestu menedžerja, odgovornega za zadovoljstvo zaposlenih. Vsak oddelek bo tako imel hkrati dva praktikanta, ki bosta tudi drug drugemu nekakšna mentorja, saj bosta lahko ves čas preverjala, kako podajati znanje in povratne informacije.

Ker so ugotovili, da mladi nimajo ustreznih veščin, začenjajo prakso s splošnim znanjem, ki ga potrebuje vsak v poslovnem svetu, ne glede na industrijo, v kateri dela, in ne glede na delovno mesto, ki ga opravlja. To pa je komunikacija. Tako bodo prvi teden praktikanti pridobivali znanja iz poslovanja in poslovnega bontona. »Spoznajo se in začnejo uporabljati pravila učinkovitih sestankov, naučijo se upravljati čas, da so lahko pri delu čim bolj učinkoviti, ob tem pa znajo poskrbeti za delo brez stresa in z več zdravja. Stresa ti mladi ljudje še ne znajo upravljati, saj se redko srečujejo z njim. Četudi je generacija Y in Z zrasla z digitalizacijo in mobilnimi mediji, jim bomo pomagali okrepiti veščine učinkovite uporabe spleta in orodij, torej tudi bližnjic na tipkovnici,« pojasnjuje Stanovnikova.

Selekcijski postopek kot pomembna izkušnja

V drugem delu se praktikanti odločijo za pridobivanje izkušenj z enega od naslednjih področij: digitalno trženje, programiranje, spletno oblikovanje in prodaja. Prijave v program prakse sprejemajo do 27. decembra prek elektronskega obrazca na njihovi spletni strani. Najboljše kandidate, ki bodo uspešno prestali selekcijski postopek, bodo razdelili v dve skupini po osem, prva skupina bo prakso opravljala spomladi med marcem in majem, druga poleti oziroma med julijem in septembrom. »Sodelovanje v selekcijskem postopku bo zelo podobno pogovoru za službo, tako bodo že zelo zgodaj spoznali, kaj delodajalec pričakuje od kandidata za zaposlitev.«

V Optiwebu so prepričani, da bodo praktikantom s tem zagotovili znanje in izkušnje, ki jim bodo odprle nova obzorja, okolje, ki spodbuja k ustvarjalnemu in timskemu delu, odprte sodelavce, ki radi delijo svoje znanje, izvrstno mentorstvo, dobro družbo, možnost poznejšega sodelovanja in vedno dobro založeno kuhinjo. Od kandidatov pa pričakujejo, da znajo razmišljati z lastno glavo in jih ni strah svojih idej povedati na glas, torej so odprti in komunikativni, jih navdušuje delo v timu ter so proaktivni in vedoželjni.