Na mestu je torej vprašanje, kaj bo sledilo tej veliki rasti. Sploh ni malo vlagateljev, ki menijo, da je ta sektor preveč zrasel in da bi moralo priti do korekcije. Še več, nekateri se spominjajo dogodkov iz leta 2000, ko je počil internetni balon. Vseeno obe situaciji nista primerljivi. Pričakovana vrednost kazalnika PE, ki pove, v koliko letih dobiček izplača delnico, za indeks Nasdaq je trenutno 24,4, kar je veliko manj od rekordnih 67 iz leta 2000. Vrednost kazalnika pričakovani PE za indeks S & P 500 nasprotno znaša 19,45, kar pokaže, da IT-sektor le ni tako visoko vrednoten. Sploh pa ne v luči pričakovanih velikih rasti dobičkov na delnico v letošnjem letu v IT-sektorju v višini 14 odstotkov. Medtem se za celoten indeks S & P 500 pričakuje rast dobičkov na delnico v višini 9,5 odstotka.

Prav v tej luči je treba pogledati relativno težo IT-sektorja v ZDA, kjer kapitalizacija delnic iz indeksa Nasdaq znaša 10.300 milijard dolarjev. Samo kapitalizacija štirih najpopularnejših delnic, ki so letos tudi največ pridobile, Facebook, Amazon, Google in Netflix, znanih pod krilatico FANG, znaša skupno 2071 milijard dolarjev. Na drugi strani znaša celotna kapitalizacija delnic iz indeksa S & P 500 22.600 milijard dolarjev. Kljub velikemu potencialu delnic FANG pa so institucionalni vlagatelji raje vlagali v druge IT-delnice, predvsem Microsoft in Apple. Vse to se zdaj spreminja, saj imajo najpopularnejše IT-delnice FANG daleč največji donos na vložen kapital, oba, Facebook in Google, kar 30 odstotkov.