Litijski finančnik Marko Povše je na ljubljanskem okrajnem sodišču, kjer se župan Franci Rokavec zagovarja zaradi kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, dejal, da sporna pogodba s podjetjem Trgograd, ki je za občino financiral 6,9 milijona evrov vredno rekonstrukcijo cest, še danes pomeni blagovni kredit. Gre za pogodbo, zaradi katere se po mnenju tožilstva občina Litija konec leta 2013 ne bi mogla zadolžiti, saj ji ministrstvo za finance zaradi prezadolženosti ne bi izdalo soglasja k zadolžitvi za 1,5 milijona evrov.

Povše je sodnici še povedal, da je občina tisto leto dokapitalizirala občinsko podjetje SVC, zaradi česar so se občinske finance znašle v škripcih in je občina potrebovala dodatna sredstva za tekoče obveznosti. Po njegovem se občina tako tudi ni zadolžila namensko za čistilno napravo, pač pa zaradi finančnih težav na račun podjetja SVC. V nadaljevanju je še povedal, da je župana opozoril na sporno pogodbo s Trgogradom in da bi morali skupaj z vlogo za izdajo soglasja k zadolžitvi finančno ministrstvo obvestiti še o blagovnem kreditu, vendar se je župan odločil, da bodo to storili naknadno.

Vmes so s Trgogradom podpisali aneks, v katerem so del o kreditiranju občine izločili, čeprav je bil po njegovem to zgolj manever, s katerim so prišli do soglasja za zadolžitev, na samo financiranje rekonstrukcije cest pa to ni vplivalo. Občina namreč Trgogradu ta posel odplačuje še danes. Povše je sodnici tudi povedal, da se je o vsem skupaj večkrat po telefonu ali elektronski pošti posvetoval s Špelo Košir in Marjetico Mahne z ministrstva za finance, ki sta skrbeli za zadolževanje občin, ter jima tudi povedal, kaj se je občina dogovorila s Trgogradom, ker je vedel, da občina ne bo sposobna odplačevati obveznosti.

Nihče ne ve, kdo je pripravil sporno pogodbo

Nekoliko drugače se okoliščin spominja Matija Habe, občinski pravnik, ki je takrat komaj nastopil mesto pripravnika. Tako kot Povše tudi on ni znal povedati, kdo na občini je pripravil sporno pogodbo s Trgogradom, vendar meni, da so s podpisom aneksa vse dvome o blagovnem kreditu odpravili, še preden je finančno ministrstvo izdalo soglasje k zadolžitvi. Ob tem se je skliceval tudi na ugotovitve računskega sodišča, ki je revidiralo poslovanje občine za leto 2014 in prve tri mesece leta 2015 in obenem imelo vpogled tudi v omenjeno pogodbo s Trgogradom.

Po njegovem so revizorji ugotovili, da občina nima blagovnih kreditov. Na računskem sodišču pa so za Dnevnik pojasnili, »da nismo presojali določb pogodbe v smislu, če gre za blagovni kredit, saj je bila ta medtem, torej že pred letom 2014 oziroma pred začetkom obdobja, na katero se je nanašala revizija, spremenjena«.

Naslednja obravnava bo 20. decembra, ko bosta na željo tožilstva zaslišani Špela Košir in Marjetica Mahne, takratni sodelavki ministrstva za finance v sektorju za financiranje občin.