Po informaciji STA sta tudi nova sonda in merilnik na isti lokaciji zopet pokazala čezmerno sevanje. Ker URSJV tega alarma in tehničnih težav še do danes ni odpravila in našla vzrokov za nepotrebni preplah, so to napravo raje kar izklopili. Poleg tega so iz neznanega vzroka izklopili tudi spletno stran URSJV (radioaktivnost.si) z vsemi podatki o tej jedrski zmešnjavi. Ti podatki so javni in ne morejo biti v lasti direktorja Stritarja.

Domačnost in namenska poenostavitev izpolnjevanja postavljenih zakonskih zahtev s strani URSJV kažejo na to, da URSJV ne opravlja svojega dela in ne razume zakonskih določb. V zakonodaji postavljene zahteve so namreč minimalni okvir, ki ga morajo vsi spoštovati. Še posebno to velja za URSJV, ki ima za nalogo ne le njihovega izvajanja, temveč tudi nadzor izpolnjevanja pri obratovalcih jedrskih objektov. Prav domačnost interpretacij je bila verjetno tudi razlog za dogodke v NEK Krško, ko so pri URSJV pred leti vedeli za izliv tricija v reko Savo ter prelom palic v jedrskem gorivu in ob povzročeni evropski paniki poročali na napačnih obrazcih o neobstoječi jedrski nesreči NEK. Skupaj so prikrivali stanje in javnosti posredovali le pavšalne informacije. S tem so želeli prikriti za javnost pomembne okoljske informacije in tako kršili Aarhuško konvencijo, ki določa, da morajo biti take informacije znane in javnosti posredovane takoj.

V zadnjih letih je Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG (tudi Računsko sodišče RS) javno opozarjala pristojne državne institucije in javnost na številne nepravilnosti, pomanjkljivosti in slabo delo direktorja URSJV. Tudi rezultati obremenitvenih testov evropske komisije pred leti so pokazali na številne probleme. Hudič se skriva v podrobnostih. Slovenija je kljub temu dobila še tri priporočila, kaj vse mora izboljšati iz varnostnih razlogov: med drugimi mora izvesti novo oceno nevarnosti zaradi potresov (tu vemo, da poteka poleg NEK artiški prelom), izvesti dodatne naprave in opremo za zagotovitev delovanja vseh glavnih varnostnih funkcij ob izgubi ponorov toplote ter izvesti ukrepe za blažitev posledic velikih nesreč.

Vprašanje je, zakaj URSJV vedno pove le tisti del novice, ki je zanjo ugodna. Te dni se je v Sloveniji končala dvotedenska pregledovalna misija za področje pripravljenosti na jedrske in radiološke nesreče EPREV (Emergency preparedness review). Misija je v minulih dveh tednih svojega bivanja v Sloveniji temeljito preučila ves sistem pripravljenosti na jedrsko in radiološko nesrečo ter za čuda ni odkrila nobenih pomanjkljivosti in slabega dela. Ta ocena je za ZEG dvomljiva in enostranska. Od upravnega organa bi vendarle pričakovali, da je na strani države in ščiti državljane, ne pa da se gre promotorja jedrske industrije. Zato pozivamo ministrico Ireno Majcen, da začne postopek za odstavitev (zamenjavo) direktorja URSJV dr. Andreja Stritarja.

Karel Lipič, predsednik ZEG