V tretji največji bolnišnici v državi so teden dni po tistem, ko je svet zavoda s šestimi glasovi za izglasoval, da se lahko začne postopek razrešitve poslovodnega direktorja Marjana Ferjanca (tega mora potrditi le še vlada), razmere še vedno napete. Predstojniki vseh 31 bolnišničnih oddelkov, več kot tristo zdravnikov in vsi drugi zaposleni so na zboru delavcev enotno podprli sklepe domala vseh sindikatov in strokovnega vodstva bolnišnice.

Strokovni direktor Franci Vindišar je povedal, da se najbolj bojijo tega, da bo vlada Ferjanca razrešila, kljub temu da na zadnji seji sveta zavoda člani med seboj niso uspeli izvoliti nobenega od dveh predlaganih kandidatov za vršilca dolžnosti. To pa pomeni, da bo bolnišnica, če bo vlada sklep o razrešitvi potrdila, brez vodstva. »V praksi pa, da morda že jutri ne bo nikogar, ki bi podpisal račun za vodo,« je bil slikovit Vindišar, ki je napovedal, da bodo sklepe, ki so jih sprejeli, poslali tako vladi kot tudi ministrstvu. »Pričakujemo zamenjavo vseh petih članov sveta zavoda, imenovanih s strani ustanovitelja, torej vlade, saj s temi, ki so na tem položaju, ne moremo, ne želimo in tudi ne bomo sodelovali. Prav tako ne pristajamo na imenovanje vršilca dolžnosti, po možnosti takšnega, ki naše bolnišnice sploh ne pozna ali se bo kar sam imenoval in nastavljal. Zahtevamo, da se izpeljejo vsi potrebni postopki za to, da bomo dobili kompetentno poslovodstvo, ki bo sledilo usmeritvam strokovnega vodstva in zagotavljalo razmere za varno in kakovostno obravnavo vseh bolnikov v naši bolnišnici,« je strnil sklepe Vindišar. Kot je še dejal, stroka ne bo popustila, prav pa je, da javnost ve, kaj delajo člani sveta zavoda, ki so samo politiki.

Nepravilnosti odpravili, minimalne plače spet nižje

V bolnišnici so še vedno odločeni tudi, da bodo v primeru odhoda Ferjanca s položaja direktorja uvedi zgolj 40-urni delovnik. Tako je napovedal sindikat Fides, Vindišar pa njihovo obliko sindikalnega boja razume, saj želi na tak način več kot 300 zdravnikov v tej bolnišnici izraziti svoje nezadovoljstvo. »Jaz pa bom storil vse, da bomo poskrbeli, da bodo bolniki kljub vsemu strokovno obravnavani,« je pripomnil. »Destruktivno delovanje in vmešavanje politike bo po naši oceni bolnišnici naredilo največjo škodo,« je poudarila predsednica Fidesa v bolnišnici Mateja Grat. Dodala je, da 40-urni delovnik pomeni, da bodo delali enako korektno, predano in strokovno kot do zdaj in tudi več, če bo treba. Matej Velenšek iz sindikata zdravstva in socialnega varstva je spomnil, da so v bolnišnici nekoliko popravili le plače najslabše plačanim v javnem sektorju, tako imenovani skupini J, ki imajo plače nižje od minimalne in so zato prejemali do pet odstotkov višje. A so vse nepravilnosti že odpravili. »Menim, da gre v našem primeru za upor proti tiraniji vladnih predstavnikov,« je dejal Ferjanc, ki se je zahvalil za vso podporo v teh dneh. In dodal: »Upam, da bodo po moji razrešitvi našli koga, ki bo bolnišnico vodil tako, da bo čez deset let imel kaj pokazati. V Celju so nam vedno nalagali bistveno težja bremena kot drugim, če smo želeli korak ali dva naprej, smo morali delati dvakrat več in bolje. In prositi za denar,« je poudaril Ferjanc, ki upa, da 40-urnega delovnika res ne bodo občutili bolniki, pač pa tisti, ki zdaj odločajo o usodi celjske bolnišnice.