Na dogovarjanju za sprejem vsebine SD 2017 se partnerji s predlogom združenja niso strinjali, kar je razvidno tako iz zapisnika sestanka partnerjev kot tudi zapisnika arbitraže (ki ju imajo na voljo vsi pogajalci v postopku), zato je o 129. spornem vprašanju v skladu s 63. členom ZZVZZ odločala vlada RS. Iz vladnega gradiva za sprejem splošnega dogovora za pogodbeno leto 2017 in sklepa vlade, sprejetega na 140. redni seji vlade RS z dne 21. 6. 2017, je razvidno, da se s predlogom združenja ministrstvo za zdravje ni strinjalo in je zato vladi RS v sprejem posredovalo modificiran predlog, katerega je vlada RS s sklepom potrdila.

Kot smo že za časopis Dnevnik v prispevku povedali, se v Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije s tako sprejeto vsebino, kot je zdaj opredeljena v splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2017, ne strinjamo in zato ostro zavračamo trditve ZZZS v današnjem Dnevniku. Ministrstvo za zdravje je predlagalo končno vsebino sprejetega predloga, ki onemogoča opredeljevanje novih pacientov pri 76 odstotkih zdravnikov splošne ambulante.

Saška Terseglav, služba za odnose z javnostmi

Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije