Prav zaradi kakovosti štukatur se omenjena cerkev uvršča med osrednje spomenike 17. stoletja na Slovenskem, po obsegu pa so te štukature največje na severnem Primorskem. Obnova je bila nujna zaradi poškodb, ki so nastale ob dveh močnih potresih leta 1976, pa tudi zaradi prahu in umazanije, ki sta se na njih nabirala skoraj celo stoletje. Ker so uspeli iz arhivskega gradiva izbrskati fotografijo prvotnih fresk, so lahko manjkajoče poslikave zelo natančno rekonstruirali. Poleg tega so v tem času poskrbeli tudi za obnovo samostanskega atrija, skozi katerega je doslej voda zamakala v grobnico, kjer je med drugimi pokopan zadnji francoski kralj iz rodbine Burbonov, Karel X. Obnovljene freske, štukature in atrij bodo blagoslovili v soboto, prenovljeni atrij pa posvetili patru Aleksandru Vaupotiču, ki je leta 1916 po spletu nesrečnih okoliščin postal tragična žrtev prve svetovne vojne.