Toda Engrotušu se počasi približuje Hofer, največja diskontna trgovska veriga v Sloveniji, z 10,86-odstotnim deležem prihodkov od prodaje oziroma za dobre pol odstotne točke več kot leta 2015. Sledi mu Lidl z 8,34-odstotnim deležem ustvarjenih prihodkov. Upoštevaje dosežene prihodke od prodaje se je med vsemi analiziranimi trgovci Lidlu tržni delež lani zvišal za polovico odstotne točke. Malenkostno rast deleža prihodkov v kumulativnih prihodkih vseh trgovcev je leta 2016 dosegla tudi italijanska trgovska veriga Eurospin, in sicer na tri odstotke.