Na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču ta teden do vključno četrtka potekajo javne razprave o osnutku predlaganih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki je temeljni prostorski akt občine. Javna razprava o razgrnjenem osnutku poteka po nekaj četrtnih skupnostih skupaj. Prve so bile na vrsti četrtne skupnosti Center, Bežigrad, Črnuče in Posavje.

Razprave se je udeležilo nekaj deset občanov, ki pa predstavnikov občine z županom Zoranom Jankovićem na čelu niso spraševali le o predstavljenih spremembah, temveč tudi o aktualnih perečih problematikah v mestu. Med drugim se je v razpravo vključila članica civilne iniciative Tržnice ne damo Marinka Kurilič, ki je napovedala, da bo iniciativa, ki odločno nasprotuje gradnji pod osrednjo tržnico, oddala pripombo. Janković ji je odgovoril, da bo občina ne glede na prizadevanja iniciative nadaljevala projekt in da bodo na koncu odločitev o gradnji sprejeli soglasodajalci.

Javne razprave se je udeležilo nekaj stanovalcev območja ob Parmovi ulici, ki jih skrbijo načrti o gradnji visokih stanovanjskih objektov in poslovnih prostorov zahodno od Parmove, ki bi v tem delu povzročili še dodatni promet. Maša Železnik je povedala, da stanovalci tega območja niso mogli dajati pobud za spremembo dolgoročnega prostorskega načrta, ker jim je bil podrobni prostorski načrt za to območje predstavljen pozneje. Vseeno si je Železnikova želela, da bi občina njihove pripombe k podrobnemu prostorskemu načrtu smiselno vključila v spremembe dolgoročnega prostorskega akta.

Stolpnice ob Parmovi bodo nižje

Janković je zagotovil, da so bile njihove pripombe uslišane, čeprav jih ni razbrati v občinskem prostorskem načrtu. Zagotovil je, da je podžupan Janez Koželj dal v občinskem podrobnem prostorskem načrtu za to območje znižati višino stolpnic. Ob kritiki stanovalcev, da je nesmiselno na območje ob Parmovo, ki je že zdaj prometno preobremenjena, vnašati nova stanovanja in poslovne prostore, je Janković zatrdil, da je trenutno v pripravi nova prometna študija. »Dokler ne bo ta študija narejena, se predlog občinskega podrobnega prostorskega načrta ne bo delal naprej,« je dejal župan.

Vodovarstveno območje

Posamezni občani Kleč ali Stožic so predstavnike občine spraševali, zakaj njihova zemljišča niso postala zazidljiva, če so le streljaj stran od njih že pozidana območja. Janković in vodja oddelka za urejanje prostora Miran Gajšek sta pojasnila, da ta zemljišča ležijo na vodovarstvenem območju, zaradi česar nove pozidave niso dovoljene. Janković je dejal, da bo občina ponovno preverjala, ali bi bile v prihodnje takšne spremembe vendarle mogoče, a je lastnikom pojasnil, da to v tekočem postopku spreminjana prostorskega akta zagotovo ne bo mogoče.

Franc Ulez in Jože Horvat sta občini predlagala, naj iz občinskega prostorskega načrta umakne umestitev gospodarske cone Nadgorica, vendar je Janković te pobude nemudoma zavrnil. »O tem se sploh ne bomo pogovarjali. Ta pobuda ne bo sprejeta, ker ni predmet teh sprememb,« je poudaril župan, ki se mu ta cona zdi idealna za umestitev centra varne vožnje. Velja spomniti, gospodarska cona Nadgorica je tamkajšnje krajane vznemirila že leta 2015, ko jo je občina vnesla v prostorski načrt.